fredag 1 november 2019

2019-09-17, Kjell Håkansson 

 Ett sjömansliv i krig och fred, när trä och vind fick ge vika för stål och olja.

Kjell Håkanssons föredrag baserade sig på de tre böcker som han skrivit. Johan Håkansson, som var Kjells farfar fick vi följa från 1890-talet till 1949, dvs utvecklingen över två världskrig. Fartygen och sjöfarten hann förändras mycket. Vi fick veta om de fruktansvärda händelserna på havet när tyskarna började använda ubåtar under första världskriget. Mängder av handelsfartyg sänktes. Vi fick uppleva en autentisk film, som berörde oss mycket.
Ubåtarnas betydelse ökade och längs tyska Östersjökusten. Gdansk och Gdynia var viktiga i detta sammanhang. De allierade satte därför in massiv bombning. Kjell visade en film från denna insats med över 400 ”flygande fästningar”.
Kjells berättelser, som spände över mer än 50 år, gav många nya intryck från en omvälvande tid i Europa.