torsdag 26 februari 2015

Ukrainas historia och utveckling, 19 feb 2015  
Vid Aktiva Seniorers andra programpunkt för våren var Ulf-Göran Widquist inbjuden att berätta om ett synnerligt aktuellt ämne; oroshärden Ukrainas historia och utveckling.
UGW gav först en bakgrund om sig själv, kom till Nyköping för 23 år sedan. Läser alla större svenska och utländska tidningar om Ukraina.
Landet är en del i Sovjetimperiet, har rösträtt i Förenta Nationerna, egen utrikesminister. Invånarantalet har sjunkit från 51 milj. till idag 45 milj. Detta beroende av stort alkoholmissbruk, fattigdom, de driftigaste emigrerar, låga födelsetal. Korruptionen är enorm, statsförvaltningen urusel, röster köps till de val som ändå hölls, landets invånare lider brist på mänskliga rättigheter.
 Vi fick en mycket intressant och lärorik historielektion i ämnet Ukraina!

Årsmöte 19 feb. 2015

Tisdagen den 19 februari höll Aktiva Seniorer i Nyköping & Oxelösund sitt årsmöte i Godtemplargården. Ett 40-tal medlemmar var närvarande.
Ordföranden hälsade alla varmt välkomna. Därefter följde årsmötet, som leddes av inlånade Ramon Gustafsson. Christina Söderman fick fortsatt förtroende som ordföranden.  Styrelsen består i övrigt av Margaretha Bengtsson, Joachim Lorenzen, Aina Hansson, Gunilla Nystedt, Björn Sundblad, Bernt Arnmund. Gunilla Borg valdes in i styrelsen. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Slutligen avtackades avgående ledamoten Kerstin Bogne med presentkort och ros, liksom årsmötets ordförande Ramond Gustafsson.

onsdag 25 februari 2015

Resa, Saltsjöbaden 25 maj 2015

Välkommen till 2015-års vårresa den 25 maj till Saltsjöbaden i Wallenbergs fotspår. Avresa kl 08.00 Brukslagargatan (vid gamla brandstation). Hemkomst ca kl 18. Idén att anlägga en badort vid Neglingeön hade Alice och Knut Wallenberg fått vid besök i eleganta badorter på kontinenten. Knut ville för Stockholmarnas rekreation anlägga bland annat ett hotell, en restaurang på en holme, herr- respektive dambadhus, järnväg från Stadsgården till Saltsjöbaden samt ett observatorium. Idén presenterades år 1889. Detta krävde bland annat förvärv av mark från Erstaviks fideikommiss och omfattande finansiering.

Vi kommer att få veta mer om hur den då 37-årige Knut Wallenberg
vd för Stockholms Enskilda bank som trots den ekono­miske häradshövdingen Marcus Wallenberg i banken lyckade få igenom detta riskprojekt. Varifrån kom pengarna och vilka satsade på projektet? Vilka genomförde de stora satsningarna på infrastruktur och samhällsbyggande?
Besöket kommer vi att inleda med förmiddagskaffe i Försam-lingshemmet. Därefter kommer vi att bli guidade i Uppenbarelse-kyrkan som Ferdinand Boberg ansett vara det arkitektarbete som obetingat är det av hans arkitektarbeten som intensivast fascinerat honom under dess tillblivelse och alltjämt ligger hans hjärta närmast.

De som orkar med en promenad på cirka 400 m i brant backe upp till Saltsjöbadens Observatorium får se teleskopet och utsikten över Saltsjöbaden.

Sedan åker vi till området vid Grand Hotell där vi äter lunch i Stationshuset. Vi kommer att få en huvudrätt med fisk/kött, (avgörs senare), lättöl/mineralvatten och kaffe. Var god ange vid anmälan om vegetarisk kost önskas.

Efter lunchen är det möjligt att gå på egen promenad i den närmaste omgivningen t.ex. till Restaurangholmen, bland segelbåtarna, eller i området vid hotellet och söderut längs kusten där de gamla badhusen låg och från land se de nya badhusen mm på Restaurangholmen.

Vi kommer därefter att bli guidade i en av de magnifika villorna, Grünewalds-villan. Där får vi också eftermiddagskaffe.
Pris  625.- kr för bussresa, för- och eftermiddagskaffe, lunch och guidning.

Bindande anmälan senast den 15 maj 2015 till Kerstin Bogne 0155-21 84 42, 073-764 23 03 eller Aina Hansson 0155-28 77 09, 070- 232 0095.
Betalning senast den 15 maj till bankgiro 5031- 6413. Glöm inte att ange avsändare. Medlemmar äger företräde.

måndag 2 februari 2015

Väder och Oväder
Den 22 januari var amatör meteorologen Anders Undin inbjuden till Aktiva Seniorer för att tala om väder och oväder. AU började med dagens väderrapport som visade snö i både Katrineholm och Nyköping om 10 cm. AU har varit väderobservatör i 55 år sedan 1959 och då rapporterat Valla Väder till SMHI. Sedan 2014 är stationen nedlagd och alla instrument sålda. Nu finns en modern automatstation i Floda. AU berörde sina olika instrument för att läsa av väderleken, klimat och klimatförändringar, som påverkar oss, såsom solens skiftande aktivitet, kosmisk strålning, växthusgaser.
Vi har fått knappt en grad varmare sedan lilla istiden, cirka 1850-talet.
En givande eftermiddag.