onsdag 26 september 2018

"Lövsångarbna & klimatförändringarLövsångarna och klimatförändringarna
Vid vårt möte den 25 september höll professor Sven Jakobsson ett mycket intressant föredrag om Lövsångarna och klimatförändringarna. Det är Sveriges vanligaste fågel med 13 miljoner häckande par. Dessa fåglar, som väger 7,5 - 9 g honor och 9 - 11 g hannar, livnär sig på insekter och bygger sina bon på marken. Lövsångarna flyttar individuellt till Afrika söder om Sahara. På våren kommer först hannarna och väljer revir. Sedan 1980-talet fram till de senaste tio åren har hannarnas ankomst tidigarelagts med cirka 10 dagar. Honornas ankomst efter hanarna har samtidigt senarelagt från cirka tio till tretton dagar.