fredag 28 april 2017

Föredrag av Lars Viper, 25 april 2017Lars Viper, kyrkoherde i Nyköpings församling, höll ett inspirerande föredrag om Franciskus från Assisi.
Vi fick följa hans utveckling från förmögen ung man med riddarutbildning.  Han genomgick en kris efter att ha blivit sårad i strid. Han fick då en kallelse ”Bygg upp mitt hus”, som kom att leda honom till ett helt annat liv med vurm för natur och djur, enkelhet och fattigdom samt fredlig samexistens. Detta blev grunden för Franciskanerorden.
Lars visade bilder från Assisi, främst från basilikan San Francesco, där Franciskus är begravd. Basilikan innehåller fantastiska konstskatter.
Det medeltida franciskanerklostret i Nyköping presenterades också.