onsdag 18 december 2013

PROGRAM 2014, KALLELSE ÅRSMÖTE, VÅRENS RESA 20 MAJ

FAS Nyköping 1999 – 2014

15 ÅR !

Vår förening firar jubileum detta år. Detta vill vi uppmärksamma med, som vi hoppas, intressanta föredrag, resor och en inbjudan till fest senare under året. Som vanligt träffas vi på Godtemplargården, V Trädgårdsgatan 2, i Nyköping, tisdagar klockan 13.30 om inte annat anges. På vår hemsida asnykoping.blogspot.com kan ni läsa mer om vår verksamhet. Vi ser också gärna, att om så är möjligt, ni meddelar oss er mail adress vid inbetalningen av årsavgiften. Bjud gärna med en vän till våra sammankomster. Varmt välkomna hälsar styrelsen!

21 januari
Bo Holmström, legendarisk journalist och Trosabo kåserar om sin 50-åriga tid som journalist och TV-reporter i stort som smått.

25 februari
Årsmöte,Se kallelse länge ned på sidan!
Lena Söderblom
, en av våra skådespelerskor med filmsuccéer som Fröken april, Sängkammartjuven. Hon har arbetat med många av våra skådespelare t ex Gösta Ekman i Herr och Fru Papphammar. Nu har hon skrivit en bok och ägnar sig mer åt egen regi.


18 mars
Ami Lönnroth Mattsson, författare och journalist med bl a 25 år på Svenska Dagbladet. Hon har skrivit en rad böcker, bland annat ihop med sin man, en biografi om Lars Johan Hierta, Aftonbladets grundare och Wendela Hebbes arbetsgivare och så småningom älskare. Vi kommer att få höra mycket om Wendela, vår första kvinnliga journalist.

29 april
Bengt Ericson, även han journalist och författare. Vi kommer att få ett spännande föredrag om hur Erik Penser på några få år bygger upp en miljard förmögenhet, blir en förebild för ett helt folk av aktiesparare. Hur Penser blir utsatt för en komplott av bankerna, svenska regeringen, finansinspektionen. Resultat Pensers hela förmögenhet konfiskerades.

20 maj
Denna gång går vårens resa till Olle Nymans ateljéer och hem i Saltsjö-Duvnäs Herrgård och Gustavsberg Porslinsmuseum. Läs mer om inbjudan till resan på baksidan av detta blad.
Inbetalningskort för årsavgiften 2014 bifogas.


Kallelse
till årsmötet 25 februari 2014 kl 13:30 i Godtemplargården, Västra Trädgårdsgatan 2 Nyköping.
Dagordning
1.    Mötets öppnande.                                                         
2.    Val av ordförande att leda stämmoförhandlingarna.
3.    Val av sekreterare för stämmoförhandlingarna.
4.    Val av två justeringsmän för stämmoprotokollet tillika rösträknare
5.    Föreningsstämmans behöriga utlysande
6.    Fastställande av föredragningslista
7.    Styrelsens verksamhetsberättelse
8.    Revisorns berättelse
9.    Fastställande av balans- och resultaträkning  
10. Disposition av överskott respektive täckande av underskott                   
11. Fråga om ansvarsfrihet för föreningsstyrelsen            
12. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår       
13. Framställningar och förslag från föreningsstyrelsen
14. Motioner från enskilda medlemmar                                                       
15. Val av föreningsordförande för 1 år                                           
16. Val av övriga styrelseledamöter
17. Val av 1 revisor jämte 1 suppleant för 1 år
18. Val av ombud till Aktiva Seniorers förbundsstämma
19. Val av valberedning
Avslutning  

Vårens resa går den 20 maj till konstnären Olle Nymans ateljéer och hem i Saltsjö-Duvnäs Herrgård samt till Gustavsberg Porslinsmuseum.

Kl 08.00  Avresa från Brukslagarvägen i Nyköping (gamla brandstationen)

Kl 09.45  ca är vi framme vid Kolonin – ett matcafé i konstnären Olle Nymans f d skulpturverkstad - där vi serveras kaffe/the och ostsmörgås.

Kl 10.30  startar vi det guidade besöket på Duvnäs gård med anor från 1700-talet. Den inköptes 1863 av Olle Nymans morfar som då var disponent på Gustavsbergs fabriker. Många konstnärsvänner har senare gästat Duvnäs gård bl a Albert Engström. Numera är det Kajsa och Olle Nymans Kulturstiftelse som har gjort konstnärshemmet till ett museum.        I nära anslutning ligger Olle Nymans ateljéer där det varje sommar arrangeras någon specialutställning i den nya ateljén.  I den gamla ateljén visas Olle Nymans teckningar, målningar och skulpturer.

Kl 12.15  Avfärd till lunch på Artipelag där vi serveras en buffé. Ange om vegetarisk kost önskas samt om hänsyn till ev. allergier krävs.

Kl 14.00 Eftermiddagen inleds med en guidad visning av Gustavsbergs Porslinsmuseum. Här finns samlingar av konst-och bruksporslin från starten 1827 till 1993 då hushållsporslinstillverkningen lades ner.  Därefter blir det fri tid fram till kl 16.00 . Tillfälle till shopping, e m kaffe o s v.

Ca kl 18.00 beräknas vi vara åter i Nyköping.
Pris 675 kr för bussresa f m kaffe/the, lunch, guidning på Duvnäs Herrgård och Gustavsbergs Porslinsmuseum.
Bindande anmälan senast den 12 maj till:
Kerstin Bogne 0155-21 84 42,  073-764 23  03
Aina Hansson  0155-28 77 09,  070-232 00 95

Betalning skall göras senast den 12 maj till bankgiro 5031-6413,
glöm inte att ange avsändare.

Medlemmar äger företräde.

fredag 13 december 2013

3 december 2013, besök Odd Fellow Huset

Aktiva Seniorers sista programpunkt för året var ett besök hos en väl bevarad 100-årig dam! Vi hade stämt träff med Mats Domert, Vd för Fastighetsaktiebolaget Midgård och förvaltare av Odd Fellow Huset. Efter välkomsthälsning gav MD en kort historik över föreningens tillkomst, med ursprung från skråväsendet, och sin egentliga tillblivelse i England för att så småningom bildas i Nyköping 1910. MD fortsatte med husets historia alltifrån köp av mark, arkitekt Ragnar Östberg, kassaförvaltare Carl Cullberg. Vi fortsatte upp mellan våningarna och fick kunskap om var och en; matsalen, sällskapsrummen, mottagningsrum för repriciender och till sist ordenssalen med den magnifika målningen av John Bauer föreställande Den Helige Martin på fondväggen. MD tackades för sitt utomordentliga föredrag med blommor.

GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR
                         önskar 
                  Styrelsen / Christina

onsdag 20 november 2013

Nyköpings gamla medicinjournaler avslöjar,


I alla tider har människan fascinerats av sjukdomars uppkomst och botande och därmed också de som hade och har egenskapen och kunskapen att bota detta. Så var också fallet den 12 november.

Denna eftermiddag kom ett stort antal medlemmar ,och icke sådana, för att lyssna till de två pensionerade läkarna Roland Sahl och Henning Höjer som kåserade om anekdoter kring gamla sjukhusjournaler från 1800-talet och från Nyköpings Lasarett.

Vi fick vara med om en intressant resa vad sjukhusets journaler kunde berätta om; olyckor, sjukdomar, bedövning, narkos, instruktioner till dåtidens personal, hur snabbt nyheter spreds t.ex. eternarkos, hur man lyckades i och vilka operationer som genomfördes, antiseptikens utveckling, förlossningar.

Ni är båda hjärtligt välkomna till ett senare tillfälle för mer kåserier!


måndag 4 november 2013

26 november 2013, Tema IslandEn av de sista dagarna i oktober hade Aktiva Seniorer bjudit in Jan Sundberg, ornitolog, att berätta om en två veckors resa till Island i juni i år.

Med en fyrhjulsdriven jeep tog man sig runt större delen av ön. Vägarna håller en relativt god standard. Broar är sällsynta. Man kör tvärs över bäckarna, en gång med nära nog vådligt resultat. Ön hyser 325 000 innevånare och lika många får. I Rejkavik är 125 000 bosatta.

JS bjöd på otaliga vackra naturbilder med blommor såsom fjällsippa, gul vallmo, lupiner. Vi fick även se ett antal närstudier av fåglar, bland annat alfåglar, tretåig mås, stormfåglar tordmule och lunnefågel. Veckan bjöd även på en fyra timmars tur med fiskebåt och valsafari, där man beskådade knölval, vikval och tumlare.

Föredraget uppskattades mycket.

15 oktober 2013, Moskébesök


I mitten av oktober besökte Aktiva Seniorer medlemmar en ovanlig
och, för oss i Nyköping okänd kyrka, Moskén vid St Annegatan
Ett trettiotal medlemmar slöt upp för en mycket intressant och 
givande eftermiddag.
Vi fick först höra Imamen Ibrahim Ben Alaya berätta om sin 
bakgrund; kommer från Tunisien, sex barn, jobbar i hemtjänsten 
och som studiekonsulent.
Man startade sin verksamhet först i en källare och har nu en för-
samling om 400 medlemmar i Nyköping. Ibrahim berättade om 
de fem grundpelarna i muslimsk tro; Bön 5ggr/dag, Ramadan, 
Trosbekännelsen, Välgörenhet, Pilgrimsfärden till Mekka. Vidare 
att Islam betyder fred, fröjd, underkastelse till Gud(Allah). 
Innan fredags bönen tvättas händer, fötter, ansikte, näsa och mun.
Renligheten är viktig. Bönen innebär önskan, en relation till 
Allah och en stund reflektion.
En Imam väljs efter han klarar av de fem grundpelarna, 2-3 års 
studier efter gymnasium, goda kunskaper om Koranen, och att 
församlingen accepterar och väljer personen ifråga.


Att besöket var uppskattat tydde på en lång och intensiv frågestund efteråt.

fredag 4 oktober 2013

Föredrag 1 oktober 2013 om Afganistan

Den 1 oktober besökte Jan-Inge Bengtsson, pensionerad folkhögskolerektor, Aktiva Seniorer med ett otroligt intressant föredrag om Afghanistan, vars öde han har följt nära i snart 30år.

JIB inledde med landets läge i Asien, de fyra olika folkgrupper som befolkar området, deras särarter, samt en snabb resumé över landets historia. Under tidigt 1900-tal upplevde landet sina lyckligaste år med fred och relativt välstånd.

JIB fortsatta med oroligheterna och striderna som följde på statskuppen 1978 och Sovjets invasion 1979. Ett nioårigt befrielsekrig följe med 1 miljon döda och halva befolkningen som flytt. Han berörde Al Quida, inbördeskriget, talibanerna, 11 september, korruptionen, enorma naturtillgångar, ekonomin, framstegen, drönarattackerna.


Ett oerhört fängslande föredrag!
Vid pennan Christina

torsdag 3 oktober 2013

Höstens första föredrag 24 september 2013

Vid Aktiva Seniorers första föredrag för hösten, 24 september, talade först Roger Andersson om sitt arbete, som samtalsledare i samtalsgruppen på olika äldreboenden. På äldreboendet träffas man i små grupper om 5-8 personer som träffas 1,5 timme varje vecka och skapar då en stund av social gemenskap, välbefinnande och dessutom vara allmänbildande. RA efterfrågade om intresse fanns för att medverka i denna form av verksamhet som sker i Medborgarskolans regi, ring 0155-28 21 60  eller e-post till karina.lindgren@medborgarskolan.

Därefter kom vår huvudtalare, Lars Wallin, pensionerad privattandläkare, och berättade om sina upplevelser som tandläkare i Kenya. Här har han varit i två omgångar, i sex veckors sejourer, gratis, under Rotary Läkarbanks regi. Man får mat och logi.
Här bedriver man tandläkarverksamhet och primärvård för barn och mödrar. Vi fick även insikter i Kenyas levnadsvillkor.

Det var gripande att se hur man med enkla medel och med lyckligt resultat t.ex behandlade en grabb med utslagna framtänder och en tös med harmynthet!

17 september 2013 Höstresa III till Östergötland


Höstresa till Östergötland del 2.(första del se 25 september)


Den 17 september gick föreningens höstresa till Löfstad Slott i Östergötland. Dagens tema var Axel von Fersen som byggde upp slottet efter branden 1750. Det var hans dotter Sofie von Fersen som ägde slottet när brodern Axel von Fersen mördades i Stockholm 1810. Här står allt orört sedan den sista ägarinnan Emile Pipers bortgång 1926. Till Löfstad Slott hör också ett större jord- och skogsbruk och allt detta testamenterades då till Riddarhuset och Östergötlands Museum, med villkoret att allt skulle bevaras och visas för allmänheten. Vid slottet finns även en vacker park med en byst av Axel von Fersen gjord av Sergel, en välsorterad slottsbod samt Löfstad Wärdshus där vi serverades en utmärkt ”Biff von Fersen” till lunch.

Vid pennan Gunilla Nystedt

torsdag 26 september 2013

Extra föreläsning 29 okt. 2013

Jim Sundberg, ornitolog, berättar om en tvåveckors resa till Island juni 2013.
Vi får uppleva fåglar, valar, glaciäris, vacker natur och en dramatisk händelse!

Aina Hanson förmedlade informationen

onsdag 25 september 2013

Höstresa, del 1, 17 september 2013


Höstresan gick bl.a. till flygvapenmuseet i Linköping. I två grupper guidades vi genom olika sevärda miljöer. Flygets historia i Sverige började med Baron Cederströms flygcert som även beställde de första planen från Frankrike. Nya inköptes länge från utlandet tills planen kunde byggas i Sverige. Olika tillverkningssätt och militär bestyckning förklarades. En helt annan miljö handlade om krisåren 1950 till -80; den tidsenliga heminredningen kändes igen av alla seniorer med glada utrop och skratt. DC-3:ans vrak gjorde stort intryck på oss alla inkl. Catalinas försök att spåra DC-3:an då man länge inte visste hur den hade försvunnit. Ett spännande besök.

Tyckte bl.a  Joachim Lorenzen

torsdag 4 juli 2013

25 juni med Ångslupen Munter

Så lade vi ut i år också. Den 25 juni närmare bestämt. Ångslupen Munter med hemmahamn  Pilgrimsbo i Vrena och 12 sjöfarare från föreningen Aktiva Seniorer i Nyköping/Oxelösund. Förra årets perfekta färd återupprepades – tro´t  om ni vill.  Vädret var kanske lite lugnare detta år för i en riktning neutraliserades fartvinden med hastigheten och ångbåtsröken stod rakt upp! En märklig upplevelse! Nu är ju farten inte halsbrytande, ca 4 knop, vilket är riktigt behagligt på sjön Mäskaren. Röda stora och små stugor gled långsamt förbi liksom nybyggda personska herrgårdar. Matrosen Leif kunde sin omgivning och berättade spännande saker, t ex att på en ganska kort sträcka utmed vår färdsträcka hade det funnits inte mindre än fyra herrar som alla uppnått ca 104 år. Vädret, omgivningen, besättningen, kaffe, skeppsskorpa  och vi själva gjorde dagen till något vi minns länge.

Vid pennan,
pås 

lördag 29 juni 2013

HÖSTPROGRAM 2013


HÖSTPROGRAM 2013
Efter sommaruppehållet presenterar vi här vårt program för hösten 2013.  Föredragen är på Godtemplargården, V Trädgårdsgatan 2, Nyköping, klockan 13.30, tisdagar om inte annat meddelas. Gå gärna in på vår blogg, asnykoping.blogspot.com och läs mer om vår verksamhet. Tag gärna med en vän, så att vi på det sättet kan locka till oss nya medlemmar! Vi hoppas att programmet skall intressera många! Varmt välkomna hälsar styrelsen!


24 september
Lars Wallin, tandläkare har varit verksam i Nyköping 1973-2010 huvudsakligen som privattandläkare. Han kommer att berätta om sina upplevelser som tandläkare i Kenya i Rotary Läkarbanks regi.

                                                                 1 oktober

Jan-Inge Bengtsson, pensionerad folkhögskolerektor, som har nära följt Afghanistans öde i snart 30 år.  Under 1980- och 90-talen satt han i flera omgångar i Svenska Afghanistankommitténs styrelse och även varit dess ordförande Senast han besökte landet var 2005 och i oktober 2009. Titeln på föredraget är ”Kommer talibanerna tillbaka nu?”

15 oktober
Besök i Nyköpings Moské. Vi besöker en okänd kyrka för många. Den ligger på St Annegatan, mitt emot SN: s redaktion. Ladda er med frågor. Här tar man av sig sina skodon innan man går in i kyrkorummet. OBS anmälningslista 

                                                                
12 november
Roland Sahl och Henning Höjer kåserar om anekdoter kring gamla sjukhusjournaler från 1800-talet.

3 december
Odd-Fellow Huset 100 år. Mats Domert, vd för fastighetsbolaget Midgård, guidar oss i huset och berättar om dess uppförande och vilka som stod bakom bygget. Adress Odd Fellowgränd 1. OBS anmälningslista.

17 september
Nu ställer vi kosan söderut. Vi besöker Löfstad Slott, beläget strax en mil söder om Norrköping och Flygmuseet i Linköping. Läs mera om inbjudan till resan på föregående information i denna blog, se ärendelistan!

tisdag 25 juni 2013

Höstresa den 17 sept. 2013

Höstens resa går den 17 september till Östergötland där vi besöker Löfstad slott och Flygvapenmuseet i Malmslätt.

Kl 08.00 Avresa från Brukslagarvägen i Nyköping (vid gamla brandstationen).

Kl 09.30 – 10.00 Besöket startar med kaffe/te och ostsmörgås vid Wärdshuset.

Kl 10.00 Löfstad Slott har anor från 1600-talet och är återuppbyggt efter en stor brand 1750. Slottet ser likadant ut idag som vid den sista ägarens bortgång 1926. Vi får guidad visning av slottet med specialtema Axel von Fersen.

Kl 12.00 -13.00 Lunch på Löfstad Wärdshus – vi serveras Biff von Fersen. Ange om vegetarisk kost önskas samt om hänsyn till ev. allergier krävs.

(OBS! Matsalen är handikappvänlig men till slottet finns varken hiss eller ramper)

Kl 13.00 Avresa till Malmslätt.

Kl 14.00 Guidad visning av Flygvapenmuseet. (Handikappvänligt)
– i två grupper – som startar från var sitt håll samtidigt. Vi får se flygplan av olika åldrar och typer. Vi får se och förklarat vad som hände med DC-3:an – i en hel sal med insamlade föremål efter en noggrann research inkl. info från den ryska sidan.
Men det finns mycket mer än flygplan, t ex hur vi bodde och hur våra hem såg ut under kalla krigets årtionden från 40- 50 till 80 talet. Utställningar om ”När kriget kommer” eller ”Överlev” med tips och reflexioner. Och beroende på hur nyfikna vi är kan det bli tid för fika innan vi tar bussen hem igen.

Hemresa kl 18.00. Beräknad ankomst ca 20.00.

Pris 550 Kr för bussresa, fm kaffe/te, lunch på Wärdshuset samt guidade visningar på Löfstad Slott och Flygvapenmuseet.

Bindande anmälan senast 9 sept till:
Kerstin Bogne 0155-21 84 42 eller 073-764 23 03
Aina Hansson  0155-28 77 09 eller 070-232 00 95

Betalning för resan ska göras senast den 9 sept
till bankgiro 5031-6413torsdag 30 maj 2013

21 maj bussresa till Drottningsholms Slott mm.


En nästan full buss med Aktiva Seniorer for 21 maj till Drottningholms Slott, Hemvärnets stridskola och museum på Vällinge. Första anhalt var Antroposoferna i Järna för att stilla kaffesuget.
Färjan vid Slagsta tog oss över till Ekerö/Lovön och en mycket god lunch. Dessförinnan hann vi strosa runt i Engelska Parken och några snabbfotade även till Kina Slott.
Uppdelade i två grupper guidades vi runt på slottet. Byggnaden uppfördes under slutet av 1600-talet då Sverige var en stormakt och ville skryta med sin betydelse. Varje kung eller drottning har därefter satt sitt avtryck i byggnaden.

Härefter till Vällinge med guidning av kapellet, slottet och museet. Kaffet och kanelbullen smakade gott! Under hela färden berättade vår busspratare, Anders Karlsson, om sevärdheter. Resan uppskattades mycket!
Vid pennan Christina

2 maj Ludgo kyrkaDet blåste iskalla vindar vid Ludgo kyrka på fm den 2 maj när ett 20-tal personer samlades för att se och lyssna till historien om den Karoliner uniform som finns där i kyrkan, en av totalt tre bevarade. Först visades en del av en film som SVT spelat in för några år men som sedan aldrig sändes. Där i filmen berättade Carl von Döbeln hela historien om den 19-åriga löjtnant Wilhelm Drakenhielm som stupade vid Karl XIIs belägring av Fredrikshalds fästning i Norge den 29 nov 1718. Därefter guidades vi inne i kyrkan och fick på nära håll se denna blågula uniform med blodiga kullhål mm. Samt de många mycket gamla och vackra mässhakarna. Efter avtackning av våra värdar – Carl von Döbeln och Göran Larsson – som ordnat allt på ett utmärkt sätt så fortsatte gruppen till lunch på Öster-Malma.

måndag 13 maj 2013

23 april 2013, Hans Rydberg


Aktiva Seniorers sista föredrag för våren ägde rum 23 april.
Inbjuden att tala var Hans Rydberg, mykolog och svampkonsulent. H R berättade först lite om sig själv och sitt val av yrke. Därefter kom han till ämnet för dagen ”om svamparna och deras roll i naturen”.
Vi fick insikter om populära matsvampar, svampars livsstrategier som parasiter, på levande djur, som saprofyter, på döda djur och i symbios med växter eller djur.
H R berörde även hur svampar sprids, genom myceliet, trådverket i marken, och med hjälp av sporer. Vi fick kunskap om var svampar växer, naturmiljöer, naturbetesmarker och i naturskog. RH illustrerade sitt föredrag med ett otal fina bilder på svamp och deras växtmiljö. Att föredraget var populärt visade sig av de otaliga frågor som ställdes efteråt.

Vid pennan Christina

tisdag 2 april 2013

26 mars Föredrag av Per Öhrling


Med endast en bild över fjällvärlden lyckades Per Öhrling trollbinda ett 50-tal åhörare med sitt föredrag den 26 mars hos Aktiva Seniorer. Det var ett genialt drag! Nu lyssnade alla spänt på vad P Ö berättade om ”tre månader utan telefon – sommarstugvärd 1965-2010 åt STF i fjällstugorna mellan Kvikkjokk och Abisko”.
Vi fick bl a veta vilka personliga egenskaper som krävs för en stugvärd, att 200 söker till 20 platser som stugvärd, om mathållningen, om guldkanten i tillvaron, nybakat bröd, rökt röding, kaffe och bastu, stugvärdens ansvar, säkerheten, hygien och mycket, mycket mer.
P Ö slutade med en egen betraktelse över en upplevelse i fjällen. Han fick oss alla, fjällälskare eller ej, att önska oss en resa dit. Det var stort!  

tisdag 26 mars 2013

Vårutflykt 2013 till Ludgo kyrka


Vårutflykt till Ludgå kyrka och Öster-Malma

Den 2 maj kl 10.00 samlas vi vid Ludgå kyrka där Carl von Döbeln tar emot och berättar om den unika karolineruniform som finns här – en av de tre som finns bevarade i landet. Vi kommer sedan att få se den film som TV spelades in på platsen i april 2012 men som sedan aldrig kom att visas. Därefter kommer vi att visas runt i kyrkan där bl a de nyrenoverade porträtten av familjen Silverstierna finns.
Besöket avslutas och vi åker vidare till ”Dagens lunch” på Öster – Malma.

Resan går med egna bilar och de som kan erbjuder samåkning. Föreslår att hemvägen körs förbi blåsippsbackarna via Norrby ut mot Nyköpingsvägen.

Ev frågor? Ring Gunilla Nystedt 0155-572 43 / 070-340 67 02 eller e-post: gunilla.nystedt@telia.com 

tisdag 5 mars 2013

26 februari, Dot Gade Kolovuori berättar


Efter Aktiva Seniorers årsmöte 26 februari var Dot Gade Kolovuori inbjuden att berätta om sitt händelserika liv, allt från födelsen i Danmark till VD för Skavsta. Dot hade en mycket bra uppväxt, med morföräldrar, föräldrar och syskon i Danmark. Tidigt lämnade hon hemlandet för arbete utomlands. Det första jobbet var i England som aupair. Sedan följde arbeta slag i slag. 1984 semestrade Dot med mor och dotter på Kos där hon också möter sin nuvarande man Mauri Kolovuori. 1986 finner vi Dot i Sverige på Cewe Instrument. Färden går vidare via Näckrosbuss till anställning på Skavsta 1998. Resten är som man säger historia!

Dot inramade sin berättelse med bilder ur sitt innehållsrika liv. En positiv livsinställning, bra chefer, som har sett och stöttat henne, har fört henne dit där hon är idag!

Vid pennan Christina 

fredag 1 mars 2013

Årsmötet 26 februari 2013Tisdagen 26 februari höll Föreningen Aktiva Seniorer sitt årsmöte i Godtemplargården. 50 medlemmar var närvarande.
Christina Söderman hälsade alla varmt välkomna. Därefter följde årsmötet, som leddes av Ramond Gustafsson. Christina Söderman fick fortsatt förtroende som ordförande. Styrelsen i övrigt består av Ramond Gustafsson, Aina Hansson, Gunilla Nystedt, Kerstin Bogne och Joachim Lorenzen. Margareta Bengtsson och Birgitta Eriksson valdes in i styrelsen. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
Bland årets aktiviteter kan nämnas föredrag, båtresa på Yngaren med Munter, vår resa till Tovetorp, Mälsåkers Slott och höst resa till Enköping, samt besök på operan och föreställningen Trollflöjten av Mozart.
Slutligen avtackades avgående ledamöterna Leif Borehag och Per-Åke Sköld.
Referatet av efterföljande föredrag av Dot Gade Kulovuori kommer senare på bloggen.

måndag 4 februari 2013

29 januari 2013, Vincent van Gogh

Aktiva Seniorers första månadsträff den 29 januari.

Inbjuden att tala om ”Vincent van Gogh och jag” var konstnären och läraren Håkan Groop. HG inledde sitt föredrag med en kort resumé över sitt yrkesliv som konstnär och visade även en del bilder på detta.
En av HG:s förebilder för sitt konstnärskap är Vincent van Gogh.
VG föddes i Holland 1853 i en familj med anor från 1500-talet, vars manliga medlemmar var antingen konstnärer eller präster. HG ger med hjälp av bilder en gripande berättelse över ett egenartat livsöde fyllt av dramatik och tragik.
VG:s tid som utövande konstnär varade inte mer än ett tiotal år. Under VG:S livstid såldes endast en enda tavla!

Vid penna Christina

måndag 7 januari 2013

ÅRSMÖTET


KALLELSE till årsmötet den 26 februari 2013 klockan 13.30 i Godtemplargården, Västra Trädgårdsgatan 2, Nyköping.

Dagordning

1.     Mötets öppnande
2.     Val av ordförande att led stämmoförhandlingarna
3.     Val av sekreterare för stämmoförhandlingarna
4.     Val av två justeringsmän för stämmoprotokollet
  tillika rösträknare
5.     Föreningsstämmans behöriga utlysande
6.     Fastställande av föredragningslista
7.     Styrelsens verksamhetsberättelse
8.     Revisorns berättelse
9.     Fastställande av balans- och resultaträkning
10.  Disposition av överskott respektive täckande av
  underskott
11.  Fråga om ansvarsfrihet för föreningsstyrelsen
12.  Fastsällande av medlemsavgift för nästkommande
  verksamhetsår
13.  Framställningar av förslag från föreningsstyrelsen
14.  Motioner från enskilda medlemmar
15.  Val av föreningsordförande för 1 år
16.  Val av övriga styrelseledamöter
17.  Val av 1 revisor jämte 1 suppleant för 1 år
18.  Val av ombud till Aktiva Seniorers Förbunds-
  stämma
19.  Val av valberedning
20.  Övrigt
21.  Avslut

Medlemsavgift 2013

Medlemsavgiften är Kr 175:-/p.p./år och insättes på:
Bankgiro nr. 5031-6413 senast slutet februari 2013

söndag 6 januari 2013

Program våren 2013

Som en nyårshälsning kommer här vårt program för våren 2013. Föredragen är på Godtemplargården, V Trädgårds-gatan 2, Nyköping, klockan 13.30, tisdagar om inte annat meddelas.  Varmt välkomna hälsar styrelsen!

29 januari

Håkan Groop, konstnär, lärare bosatt utanför Vingåker i Sörmland, utställare bland annat på Fiskhuset i somras med ”Homage till Strindberg” berättar om sitt skapande och sin relation till van Gogh under titeln ”Vincent van Gogh och jag”.

26 februari – årsmöte

Dot Gade Kolovuori berättar om sitt innehållsrika liv från födelsen i Danmark till VD för Skavsta, gift med en finländsk man.

26 mars

Per Öhrling - tre månader utan telefon – sommarstugvärd 1965-2010 åt Svenska Turistföreningen i fjällstugorna mellan Kvikkjokk och Abisko.
Om Per Öhrling, född 1942, student vid Norra Real i Stockholm, värnplikt vid Jägarskolan i Kiruna, arkitektexamen 1970 i Lund, länsarkitekt 1980 i Nyköping, tre barn på jorden och två i himlen, pensionär 2010, kyrkorådets ordförande 2010-2013 i Nyköping Alla Helgona församling.

23 april

Hans Rydberg, mykolog och svampkonsulent, bosatt utanför Björnlunda i Sörmland, berättar om svamparna och deras roll i naturen. De är viktigare än någon kan föreställa sig. Han belyser olika svamptyper, hur de lever och hur de ingår i naturens samspel.

21 maj

Vårens resa 2013 går i år till Drottningholms slott samt till Hemvärnets stridsskola och dess museum på Vällinge

Kl 08.00 Avresa från Nyköping, Brukslagarvägen. (Vid gamla brandstationen)
Kl 09.00  Stannar vi i Järna och dricker fm kaffe/te med ostsmörgås hos Antroposoferna.
Kl 11.30 Avresa till Drottningholms slott som ligger på Lovön i Mälaren, i Ekerö kommun och är Kung Carl XVI Gustaf och drottning Silvias officiella bostad sedan 1981.
Slottet fick sitt namn redan 1579, under Johan III:s tid och räknas till den svenska stormaktstidens förnämsta slottsbyggnader. På slottsområdet finns Kina slott, Drottningholms slottsteater samt en restaurang Slottscaféet. Området som hör till Unescos världsarv besöks årligen av ca 700 000 personer från Sverige och utlandet.
Besöket där avslutas med lunch på slottscaféet med förrätt, huvudrätt och kaffe med kaka. Ange om vegetarisk kost önskas samt om hänsyn till ev. allergier krävs.

Kl. 14.00  Tar bussen oss via Ekerö-färjan till HSS i Vällinge. Här möter vi det gamla och det nya försvaret – en modern militär skola för utbildning av hemvärnsbefäl och ett stort hemvärnsmuseum - allt finns i en gammal kulturbygd. Vid Vällinge är huvudbyggnaden från 1700-talet då det fanns ett mässingsbruk här. I början av 1940-talet sökte försvaret en plats för utbildning av hemvärnsbefäl och Vällinge Stridsskola invigdes 1943. Intendent Lars-Gunnar Sederlin tar emot och blir vår guide och ciceron på både slottet och i museet.
Besöket avslutas med eftermiddagskaffe i skolans matsal.

Ca kl 18:00 beräknas vi vara åter i Nyköping.
Pris 650 kr för bussresa, fm- och em–kaffe, lunch, guidning på Drottningholm och Vällinge.
Bindande anmälan senast den 13. maj till:                                         
Kerstin Bogne  0155 - 21 84 42, 073 - 764 23 03
Aina Hansson  0155 – 28 77 09, 070 -232 00 95
Betalning för resan skall göras senast den 13. maj till bankgiro 5031-6413.
Glöm inte att ange avsändare.   Medlemmar äger företräde.