tisdag 3 mars 2020

Varis Bokalders, Föredrag 18-02-2020Varis Bokalders, arkitekt, författare och verksam inom rörelsen Klimataktion, besökte Aktiva Seniorer i Nyköping – Oxelösund. 
Han höll ett engagerat föredrag under rubriken Bilen Biffen Bostaden Butiken. Han gav en mängd exempel på hur ett klimatsmart samhälle skall kunna se ut. Transporterna måste förändras. Bilfria centrum, främjande av cyklande, eldrivna fordon, semestra i Sverige är några exempel under rubriken Bilen, som nämndes.
Biffen representerar vår konsumtion av livsmedel. Ekologisk kretsloppsodling, stadsodlingar på tak, lokala mejeriprodukter, fiskodlingar och permakultur lyftes fram som framkomliga vägar för en mer hållbar livsmedelsproduktion.
Sunda och energieffektiva bostäder som passivhus, ekohus och massiva trähus fick exemplifiera Bostaden.
Under rubriken Butiken nämnde Varis kretsloppsanpassning, delningsekonomi, vårda och reparera.
Sammanfattningsvis fick vi brett utbud på möjliga omställningsprojekt.

torsdag 16 januari 2020

2020-01-14, Sarek o Tarfala
Den 14 januari berättade Björn Sundblad för Aktiva Seniorer i Nyköping - Oxelösund, om sina hydrologiska undersökningar i Sarek 1969. Han gav oss en översikt över de topografiska förhållandena (700 – 1830 m över havet) i Sarek och Tarfala. Undersökningar av glaciärer inleddes här av Hamberg, som uppförde Hambergerbyggnader (bostäder, kontor och labb) i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet.  Björn och Jörgen Nilsson berättade att när de kom upp på våren måste dessa byggnader skottas fram. Observationer av temperatur, vindstyrkor på olika, nivåer, nederbörd och vattenflöden på flera ställen i och nedanför glaciären noterades. Bl.a. undersöktes Storglaciären (3 km2) vid Kebnekaise. Glaciären har minskat i volym under fler år än ökat i volym. Efter år 1910 har dess volym minskat med cirka 30 %.