torsdag 3 mars 2016

Årsmöte 23/2 2015 samt Kerstin Blomberg Den 23/2 hade Aktiva Seniorer Nyk/Ox årsmöte i Olrogsalen. Ett drygt 70-tal medlemmar lyssnade på mötesordföranden Ramond Gustavssons genomgång. Under året har föreningen ordnat 8 intressanta föredrag och 6 resor, varav två heldagsresor.  Medlemsavgiften 175 kr är oförändrad. Christina Lindahl valdes till ny styrelseledamot och övriga i styrelsen är följande Margaretha Bengtsson (ordf.) Joachim Lorenzen, Aina Hansson, Gunilla Nystedt, Gunilla Borg samt Björn Sundblad. De medlemmar som inte får men vill ha information per mail ombedes skicka sin mailadress till Joachim. Margaretha avtackade fd ordf. Christina Söderman – som har lett föreningen under mer än 10 år - med present.

Efter årsmötet fick vi höra ett mycket intressant föredrag av Fåröbon Kerstin Blomberg, som berättade om sin släkting Wilhelmina Skogh (1849-1926) från Fårö. Hon växte upp under knappa förhållanden och kom som 13-åring till Stockholm, där hon arbetade i familj och senare på restaurang Strömparteren som diskare, men steg i graderna.  Hon studerade bl a språk på kvällarna. Efter ett kassörsjobb på Hotell Felix i Gävle, blev hon då 25 år chef för Järnvägsrestaurangen i Storvik. Hon byggde upp och ägde flera hotell i Sverige samt blev VD för Grand Hotell i Stockholm. På vår resa i maj besöker vi hennes hem Foresta. Nästa gång träffas vi den 15 mars och lyssnar på Dr J. Trofast som berätta om Berzelius.

 Margaretha Bengtsson avtackar avgående ordförande Christina Söderman.

  Kerstin Blomberg berättar om Fåröflickan Wilhelmina Skogh