tisdag 1 augusti 2017

Resa till Finspång 29/8 2017


PROGRAM HÖSTEN 2017Föredragen äger rum i Olrogsalen på Culturum kl. 13.30. Efter föredraget dricker vi kaffe utanför Olrogsalen. Pris inklusive kaffe med bröd 50 kr för medlemmar, gäller även gäster vid första mötet.
Den 19 september ”Mjölkproduktion och mejeri, förr och nu.” Lars Lamberg, f.d. styrelseordförande i Arla: Samt ”Färre betesdjur i sörmländskt lantbruk. Kan vi rädda kulturlandskapet?” Helena Larsson, biolog och rådgivare vid läns­styrelsen i Sörmland.
Den 17 oktober Olof Lindén, professor i marinbiologi vid Linnéuniversitetet i Kalmar, talar om "Oceanen och vår framtid: FN:s utvecklingsmål 14 och Sveriges roll”.
Den 14 november ”Ut ur mörkret” Jan Garnert, kulturhistorisk belysningsexpert vid ÅF Lightning, berättar om vad olika ljuskällor betytt för vårt sätt att leva, tänka och vara.
Den 12 decemberBilstaden Nyköping”. Urban Nyblom, ordförande i Automobil­sällskapet, berättar.
Resa den 29 augusti till Finspång mm (se särskild inbjudan här ovan). Anmälan till Gunilla Nystedt* eller Björn Sundblad* senast den 22 augusti samt inbetalning av 500 kr till     Bg 5031-6413. (Ange Ditt/Era namn.) *De meddelar om plats finns på resan.
Medlemsavgiften är 175 kr/år sättas in på Bg 5031-6413. Ange Ditt/Era namn samt adress. Vi är tacksamma för information om ny adress, ny mail­adress samt telefon­nummer, mobilnummer) till Bengt och Margaretha. Det gäller även nya medlemmar.
Under vår förening på hemsidan http://aktivaseniorer.com samt vår webb    http://asnykoping.blogspot.se  framgår program och referat från våra aktiviteter.