onsdag 18 december 2013

PROGRAM 2014, KALLELSE ÅRSMÖTE, VÅRENS RESA 20 MAJ

FAS Nyköping 1999 – 2014

15 ÅR !

Vår förening firar jubileum detta år. Detta vill vi uppmärksamma med, som vi hoppas, intressanta föredrag, resor och en inbjudan till fest senare under året. Som vanligt träffas vi på Godtemplargården, V Trädgårdsgatan 2, i Nyköping, tisdagar klockan 13.30 om inte annat anges. På vår hemsida asnykoping.blogspot.com kan ni läsa mer om vår verksamhet. Vi ser också gärna, att om så är möjligt, ni meddelar oss er mail adress vid inbetalningen av årsavgiften. Bjud gärna med en vän till våra sammankomster. Varmt välkomna hälsar styrelsen!

21 januari
Bo Holmström, legendarisk journalist och Trosabo kåserar om sin 50-åriga tid som journalist och TV-reporter i stort som smått.

25 februari
Årsmöte,Se kallelse länge ned på sidan!
Lena Söderblom
, en av våra skådespelerskor med filmsuccéer som Fröken april, Sängkammartjuven. Hon har arbetat med många av våra skådespelare t ex Gösta Ekman i Herr och Fru Papphammar. Nu har hon skrivit en bok och ägnar sig mer åt egen regi.


18 mars
Ami Lönnroth Mattsson, författare och journalist med bl a 25 år på Svenska Dagbladet. Hon har skrivit en rad böcker, bland annat ihop med sin man, en biografi om Lars Johan Hierta, Aftonbladets grundare och Wendela Hebbes arbetsgivare och så småningom älskare. Vi kommer att få höra mycket om Wendela, vår första kvinnliga journalist.

29 april
Bengt Ericson, även han journalist och författare. Vi kommer att få ett spännande föredrag om hur Erik Penser på några få år bygger upp en miljard förmögenhet, blir en förebild för ett helt folk av aktiesparare. Hur Penser blir utsatt för en komplott av bankerna, svenska regeringen, finansinspektionen. Resultat Pensers hela förmögenhet konfiskerades.

20 maj
Denna gång går vårens resa till Olle Nymans ateljéer och hem i Saltsjö-Duvnäs Herrgård och Gustavsberg Porslinsmuseum. Läs mer om inbjudan till resan på baksidan av detta blad.
Inbetalningskort för årsavgiften 2014 bifogas.


Kallelse
till årsmötet 25 februari 2014 kl 13:30 i Godtemplargården, Västra Trädgårdsgatan 2 Nyköping.
Dagordning
1.    Mötets öppnande.                                                         
2.    Val av ordförande att leda stämmoförhandlingarna.
3.    Val av sekreterare för stämmoförhandlingarna.
4.    Val av två justeringsmän för stämmoprotokollet tillika rösträknare
5.    Föreningsstämmans behöriga utlysande
6.    Fastställande av föredragningslista
7.    Styrelsens verksamhetsberättelse
8.    Revisorns berättelse
9.    Fastställande av balans- och resultaträkning  
10. Disposition av överskott respektive täckande av underskott                   
11. Fråga om ansvarsfrihet för föreningsstyrelsen            
12. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår       
13. Framställningar och förslag från föreningsstyrelsen
14. Motioner från enskilda medlemmar                                                       
15. Val av föreningsordförande för 1 år                                           
16. Val av övriga styrelseledamöter
17. Val av 1 revisor jämte 1 suppleant för 1 år
18. Val av ombud till Aktiva Seniorers förbundsstämma
19. Val av valberedning
Avslutning  

Vårens resa går den 20 maj till konstnären Olle Nymans ateljéer och hem i Saltsjö-Duvnäs Herrgård samt till Gustavsberg Porslinsmuseum.

Kl 08.00  Avresa från Brukslagarvägen i Nyköping (gamla brandstationen)

Kl 09.45  ca är vi framme vid Kolonin – ett matcafé i konstnären Olle Nymans f d skulpturverkstad - där vi serveras kaffe/the och ostsmörgås.

Kl 10.30  startar vi det guidade besöket på Duvnäs gård med anor från 1700-talet. Den inköptes 1863 av Olle Nymans morfar som då var disponent på Gustavsbergs fabriker. Många konstnärsvänner har senare gästat Duvnäs gård bl a Albert Engström. Numera är det Kajsa och Olle Nymans Kulturstiftelse som har gjort konstnärshemmet till ett museum.        I nära anslutning ligger Olle Nymans ateljéer där det varje sommar arrangeras någon specialutställning i den nya ateljén.  I den gamla ateljén visas Olle Nymans teckningar, målningar och skulpturer.

Kl 12.15  Avfärd till lunch på Artipelag där vi serveras en buffé. Ange om vegetarisk kost önskas samt om hänsyn till ev. allergier krävs.

Kl 14.00 Eftermiddagen inleds med en guidad visning av Gustavsbergs Porslinsmuseum. Här finns samlingar av konst-och bruksporslin från starten 1827 till 1993 då hushållsporslinstillverkningen lades ner.  Därefter blir det fri tid fram till kl 16.00 . Tillfälle till shopping, e m kaffe o s v.

Ca kl 18.00 beräknas vi vara åter i Nyköping.
Pris 675 kr för bussresa f m kaffe/the, lunch, guidning på Duvnäs Herrgård och Gustavsbergs Porslinsmuseum.
Bindande anmälan senast den 12 maj till:
Kerstin Bogne 0155-21 84 42,  073-764 23  03
Aina Hansson  0155-28 77 09,  070-232 00 95

Betalning skall göras senast den 12 maj till bankgiro 5031-6413,
glöm inte att ange avsändare.

Medlemmar äger företräde.

fredag 13 december 2013

3 december 2013, besök Odd Fellow Huset

Aktiva Seniorers sista programpunkt för året var ett besök hos en väl bevarad 100-årig dam! Vi hade stämt träff med Mats Domert, Vd för Fastighetsaktiebolaget Midgård och förvaltare av Odd Fellow Huset. Efter välkomsthälsning gav MD en kort historik över föreningens tillkomst, med ursprung från skråväsendet, och sin egentliga tillblivelse i England för att så småningom bildas i Nyköping 1910. MD fortsatte med husets historia alltifrån köp av mark, arkitekt Ragnar Östberg, kassaförvaltare Carl Cullberg. Vi fortsatte upp mellan våningarna och fick kunskap om var och en; matsalen, sällskapsrummen, mottagningsrum för repriciender och till sist ordenssalen med den magnifika målningen av John Bauer föreställande Den Helige Martin på fondväggen. MD tackades för sitt utomordentliga föredrag med blommor.

GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR
                         önskar 
                  Styrelsen / Christina