onsdag 28 oktober 2015

Sten Bergström, 20 okt 2015Den 20/10 redovisade Sten Bergström från SMHI bl.a. att
jordens medeltemperatur på land i genomsnitt ökat med
cirka 1oC mellan 1970 och år 2014. Om vi ska undvika en
temperaturökning på mer än 2oC måste åtgärder snabbt vidtas
för begränsning av
koldioxid. Temperaturen stiger snabbast
längst norrut, där också nederbörden förväntas öka mest,
skyfallen ökar. Med smält is från Grönland och Polerna
kommer havsnivån att stiga, vilket drabbar många stora städer.
I Sverige kan på 100 år i genomsnitt havsnivån stiga 1 m i
Malmö och 0,5 m i Stockholm. Även högre nivåer vid t.ex
skyfall och stormar ger problem i lågt belägna hus, på vägar
mm. Vid nästa möte 10/11 tar Göran Forsberg oss med på
en blomstervandring i bild.

måndag 26 oktober 2015

Olle Matsson, 15 septemberDen 15/9 redovisade Olle Matsson professor i kemi vid Uppsala Universitet med många fina bilder och citat hur många olika deckarförfattare m. fl. förgiftat sina offer. De vanligaste gifterna har varit arsenik, cyankalium och stryknin. För säkerhets skull använde fastrarna i ”Arsenik och gamla spetsar” alla dessa tre gifter blandade i vin för att ta död på äldre herrar. I Värmland tillsatte kyrkoherde Anders Lindbäck 1864 lite arsenik till nattvardsvinet till äldre klena mindre bemedlade personer. Han såg detta som en barmhärtighetsgärning. Tre personer dog och prästen dömdes för mord – med straffet halshuggning - tog dock sitt liv genom hängning.

onsdag 21 oktober 2015

Programändring 20 okt. 2015
ÄNDRAT PROGRAM OKTOBER-DECEMBER 2015
Föredragen äger rum i Olrogsalen på Culturum kl. 13.30.
Efter föredraget dricker vi kaffe utanför Olrogsalen. Pris inklusive kaffe med bröd 50 Kr även för nya medlemmar och gäster under hösten.


Den 20 oktober professor Sten Bergströms, SMHI:s 
f.d. forskningschef ”Om senaste nytt i klimatfrågan
och dess betydelse för Sverige”.


Den 10 november
tar Göran Forsmark med oss på Blomstervandring i bild- med sydsvenska blommor.


Den 8 december
Doktor Joachim Lorenzen:
Sju begåvade kvinnors öden.


Välkomna!


PS. Vi är tacksamma för information om ny adress eller ny mailadress till Joachim Lorenzen. Nya medlemmar tar kontakt med Aina Hansson.