onsdag 24 september 2014

15-års Jubileum FAS Nyk-OxFöreningen Aktiva Seniorer har firat sin15-års dag. Detta skedde i Odd Fellow huset med nära ett 50-tal medlemmar, den 19 september. Kvällen bjöd på en skön sensommar skymning innan alla hade samlats över en drink. Mellan förrätt och varmrätt höll ordföranden en kort resumé över föreningens 15-åriga historia. Till kaffet och kakan bjöds på ett divertissement i form av att Baccus Trio som trädde in klädda i tidsenliga kläder, och sjöng och berättade om Carl Mickael Bellman, Ulla Winblad och deras samtid i Stockholm och deras vidare öden.
Ett uppskattat inslag under gemytlig samvaro!

måndag 8 september 2014

Höstresan till Ekenäs SlottDen 26 augusti gick föreningens resa till Ekenäs Slott i Östergötland. Väl här tog slottsfogden emot med kaffe och ostfralla innan guidningen började. Uppdelade i två grupper fick vi alla en gedigen inblick i slottets historia. Speciellt uppskattades montern med ett så kallat skomynt från 2:a världskriget, avsett att hjälpa Finland.
Lunchen intogs på Värdshuset Vetterhästen, tidigare tågstation, i Hästholmen. Vi serverades wienerschnitzel och en gudomlig hembakad limpa! Eftermiddagen gjordes ett intressant stopp vid Väversunda Kyrka med en gravsten över bygdens son, Jöns Jakob Berzelius.
Nästa stopp var Naturum vid Tåkern. Även här en utmärkt guidning! Sista resmålet var Svanhals Kyrka – med sin svan som tornspira. Eftermiddags kaffe intogs på närliggande kaffe. En mycket uppskattad utflykt!
Vid pennan Christina