söndag 27 februari 2011

100-ord 15 februari 2011

Den 15 februari fick en fullsatt Godtemplargård sig till livs vad kanske många ändå anade  – nämligen att fet mat inte är farligt. Dessutom att ett glas rödvin per dag (män kan ta två) minskar risken för åderförkalkning. Försök visar bl a att det nyttiga kolesterolet stiger med hjälp av snabbmat och att muskler kan växa utan motion och träning!  Gästande professor Fredrik Nyström ligger bakom den seriösa forskningen,  bl a genom studier i grupp där deltagarnas vikt förutsattes öka med 15 % på två veckor. Bara Mc Donald, Burger King och Sibylla gällde. Där skulle man inte vilja varit med men att lyssna på en mycket engagerad och kunnig Fredrik Nyström var både spännade och tänkvärt. Smågodis är dock inte alls bra men det kan man kanske förtränga då och då.
Vid pennan, pås

tisdag 22 februari 2011

Fredrik Nyström kåserar över.....

Fredrik Nyström, kåserar över nyttan eller skadan av mat och dryck
Efter årmötet tog Krister Nyström, som är överläkare och professor vid Linköpings universitet, oss med på en snabb och interessant resa om sambandet mellan kost och hälsa. Följande (kontroversiella) uttalande noterades:
  • Du blir inte fet bara för att maten är fet.
  • Du går upp mer i vikt av godis än av jordnötter.
  • Kaffedrickare har lägre risk för diabetes.
  • Vitamintillskott kan öka risken för sjukdom.
  • Det är inte bevisat att ökad motion på doktorns inrådan förlänger livet.
  • Vindrickare får mindre hjärt- och kärlsjukdom. Förutsatt måttlig konsumption!
  • Vin förbättrar blodfetterna.
Det var intressant att få ta del av hur Nyströms forskning kan gå till och hur hungriga och törstiga studenter ställde upp på experimentet med extrem kaloriintag under längre tid.
Sista avsnitet, om "nyttan" av vin, väckte mest intresse bland åhörarna, som härmed fick ett tacksamt stöd för sin "själv-medicinering".

Årsmötet 2011

Tisdagen den 15 februari höll Aktiva Seniorer, trots halkan, ett välbesökt årsmöte i Godtemplargården. Ordf. Christina Söderman hälsade välkommen. Därefter följde årsmötet som leddes av Ramond Gustafsson. Sten-Åke Börjeskog föredrog revisionsberättelsen. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2010 samt att överskottet läggs till kapitalet. Medlemsavgiften för nästa år är oförändrad, kr 175:-/pp.
Till styrelsen 2011 omval av ordförande Christina Söderman.
Övriga ledamöter omval Kerstin Bogne, Per-Åke Sköld, nyval Leif Borehag, styrelseledamöter som kvarstår ytterligare ett år är: Ramond Gustafsson, Gunilla Nystedt och Aina Hansson. Omval av revisor Thor Hallstedt och till revisorsuppleant nyval Ingegerd Åsberg.
Styrelsen utser valberedningen då samtliga avsade sig uppdraget. Ordförande avtackade Gunborg Oddving med en bok, övriga styrelseledamöter, valberedning, revisor och webbmaster tackades med blommor. 

Info om bloggen
Innan årsmötet började informerade Ferdinand om vår hemsida och berättade att bloggsidan är uppbyggd i 3 delar, på vänstra sida görs alla nya inlägg, på övre högra sida finns kontaktinformation ( t.ex adresser till ordf. o.d.) och där under finns till sist arkivet där det finns en förteckning av tidigare inlägg, sorterad efter år/månad/datum och med respektive rubrik. FT nämnde att vår gamla websida http://www.nykoping.aktivaseniorer.com/ inte längre uppdateras och blivit ersatt av denna blogg. Framöver skall det även ordnas en hänvisning till denna blogg på förbundets nationala hemsida.

tisdag 1 februari 2011

Kallelse Årsmöte 2011

Kallelse
till årsmötet 15 februari 2011 kl 14:00
i Godtemplargården
Västra Trädgårdsgatan 2
Nyköping
Dagordning
1. Mötets öppnande.
2. Val av ordförande att leda stämmoförhandlingarna.
3. Val av sekreterare för stämmoförhandlingarna.
4. Val av två justeringsmän för stämmoprotokollet tillika rösträknare
5. Föreningsstämmans behöriga utlysande 6. Fastställande av föredragningslista
6. Fastställande av föredragningslista
7. Styrelsens verksamhetsberättelse
8. Revisorns berättelse
9. Fastställande av balans- och resultaträkning
10. Disposition av överskott respektive täckande av underskott
11. Fråga om ansvarsfrihet för föreningsstyrelsen
12. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår
13. Framställningar och förslag från föreningsstyrelsen
14. Motioner från enskilda medlemmar
15. Val av föreningsordförande för 1 år
16. Val av övriga styrelseledamöter
17. Val av 1 revisor jämte 1 suppleant för 1 år
18. Val av ombud till Aktiva Seniorers förbundsstämma
19.Val av valberedning
20. Avslutning

100-ord januari 2011

18 januari 2011
Föreningen Aktiva Seniorer (FAS) första föredrag för året hölls av länsjurist Eva Doyle. E D talade bland annat om; när och hur kvinnor fick rösträtt i Sverige, i övriga Norden och även i Världen. E D berörde valarbete, historik, regler och organisation, arbetet samt kuriosa. E D började med en kort historisk återblick av rösträtten i Sverige, där männen fick allmän rösträtt 1909 och kvinnorna först 1921. Nya Zeeland var först i världen att ge kvinnor rösträtt 1893.
E D berörde därpå valet till Riksdagen, valkretsar, valdistrikt, vallokal samt hur länsstyrelsen kontrollerar valsedlar, listor under en och halv vecka efter avslutad röstning.
Frågorna var många och livliga under hela föredraget!

Vid pennan, Christina Söderman

100-ord december 2010

14 december 2010

Vid Aktiva Seniorers sista månadsmöte i december besöktes föreningen av Ingegerd Elfström . IE berättade om och visade samtidigt bilder från sin resa till Antarktis. Efter en annons i en av de större dagstidningarna företogs resan under februari 2008, då är det sommar här. Först besöktes ett antal platser i Argentina och i Chile innan båtresan företogs med ett av Hurtigruttens fartyg över Drakes Sund till Antarktis halvö. Säkerhetsfrågorna var rigorösa och man övade dem ständigt! Under hela föredraget fick vi se vackra och ovanliga bilder från resan! Att det var ett uppskattat program förstod vi av alla de frågor som ställdes efteråt!

Vid pennan, Per-Åke Sköld

Mervetarna

Aktiva Seniorer i Nyköping och Oxelösund
Aktiva Seniorer, MERVETARNA-cirklar i bl.a humaniora, naturkunskap, den Svenska historien m.m.

Allmän information:
I cirklarna träffas vi som har gemensamt intresse för ett särskilt ämne. Vi läser om detta ämne i Medborgarskolans Mervetarhäften. Dessa är skrivna av framstående specialister inom resp. område.
Vi träffas på Medborgarskolan två timmar varannan vecka och diskuterar det vi läst. En person i gruppen leder cirkeln men alla drar sitt strå till stacken och bi-drar med sina synpunkter och ev. kunskaper i ämnet. Men man behöver absolut inte ha några förkunskaper för att kunna delta!
Diskussionens vågor brukar gå höga och ibland kryddas det hela av en och annan rolig historia! Samtidigt som vi har tillfälle att ventilera allt som rör sig i nutid och dåtid får vi ett par timmars trevlig samvaro med inkluderad kaffepaus.
På köpet aktiveras hjärnan hos oss Aktiva Seniorer!


Pågående cirklar:
Sedan flera år pågår en humanioracirkel, där vi läst och diskuterat det mesta från ”Athen - demokratins vagga” till ”Kinas historia ”.
En cirkel i arkitekturhistoria är inne på sjunde året. I detta ämne finns inga Mervetarhäften, men vi har själva letat fram lämplig litteratur. Det går alltså utmärkt att bilda en cirkel i ett ämne som ligger utanför det uppgjorda programmet.

Studiehäftena:
Det finns en mängd häften inom områdena humaniora, naturkunskap och samhällskunskap. Dessutom finns ett särskilt program om den svenska historien. (Klicka på någon av rubrikerna  humaniora, naturvetenskap m.m. för att se exempel på huvuddelningar.)
Exempel:
Inom naturkunskap finns fyra huvudavdelningar: Människan, Naturen, Jorden och Universum. Inom varje avdelning finns starthäfte och häften om idéhistoria, energi, evolution, resurser, kommunikation, strukturer i samspel samt katastrofer.
Lokal:
Medborgarskolans lokaler på Högbrunnsvägen 2 i Nyköping.
Tid: I samråd med deltagarna.
KOM MED I EN MERVETARCIRKEL DU OCKSÅ!Hör av dig till Styrelsen för Aktiva Seniorer i Nyköping - Oxelösund eller skicka in en intresseanmälan till Hjördis Hindsäter: hindsater@telia.com
Väl mött i nya spännande studiecirklar nu eller i höst!