lördag 12 december 2015

Program våren 2016
Föredragen äger rum i Olrogsalen på Culturum kl. 13.30.
Efter föredraget dricker vi kaffe utanför Olrogsalen. Pris inklusive kaffe med bröd 50 kr för medlemmar, gäller även gäster vid första mötet.
Den 19 januari ”Att bygga på traditionen” arkitekt Ulf Zettersten berättar om hur han inspirerats av sörmländsk byggtradition och fört arvet vidare.
Den 23 februari berättar Kerstin Blomberg om Wilhelmina Skogh – ”Den fattiga Fåröflickan som blev hela Sveriges hotelldrottning”. Hon byggde Foresta med 37 rum som sin bostad, sedermera restaurang och hotell.
Den 15 mars ”Innovation och kultur- Jacob Berzelius (1779-1848) hans syn på kunskap och tradition för vetenskapernas framsteg”. Tekn. Dr. Jan Trofast beskriver hur Berzelius insatser kan länkas till modern läkemedelsforskning.
Den 19 april talar Dr Annika Dahlqvist om LCHF- en kost för bättre hälsa. Mindre kolhydrater dvs. socker och stärkelse och istället mer naturligt fett, samt minsta möjliga tillsatser ger bättre hälsa.
Resa den 26 april till Mauritzberg. Se separat program.                                                                                                                                                                                      Resa den 24 maj till Järna, Foresta och Millesgården. Se separat program.
 

Medlemsavgiften 175 kr sättas in på Bg 5031-6413 under januari månad. Ange Ditt/Era namn. Vi är tacksamma för information om ny adress eller ny mail­adress till Joachim Lorenzen. Nya medlemmar tar kontakt med Aina Hansson.
Under vår förening på hemsidan http/aktivaseniorer.com framgår program och referat från våra aktiviteter.
V. ordf. Margaretha Bengtsson 0155-28 69 46, margaretha.bengtsson@allt2.se     Sekreterare Joachim Lorenzen 070-285 74 51, jolo.lorenzen@gmail.com  Kassör Aina Hansson 0155-28 77 09,  070-232 00 95, clas.gragg@telia.com                        Gunilla Nystedt reseansvarig 0155-572 43, 070-34 06 702, gunilla.nystedt@telia.com        
Björn Sundblad 0155-97 545, 070-113 99 55, 
bjorn.sundblad@gmail.com                          
Bernt Arnmund, Gunilla Borg 0155-97 681, 070-832 13 10, gunilla@roiro.seDen 26 april 2016 åker vi i egna bilar till Mauritzbergs slott med anor från 1500-talet. Avfärd från Nyköping ca kl 10 till Jönåkers Handel, därifrån 10.30 på krokig väg till färjan i Kvarsebo (Säter). Färjan till Skenäs tar ca 6 minuter men går bara varje hel- respektive halvtimma. Sedan kör vi ca 8 km på smala slingriga vägar längs Bråviken till Mauritsberg med anor från 1500-talet. Försök vara där vid halvtolvtiden. Det finns en hel del byggnader att titta på utifrån innan vi äter lunch kl 12.00. Vi får därefter en guidning i slottet mm som rustats upp av nuvarande ägaren Liisa Lipsanen. Slottet har ägts av bl.a. riksrådet Mauritz Grip, dottern Ebba Grip och riksrådet Baner, deras dotter Elisabet och landshövding Sparre. Drottning Kristinas hovskräddare Hägerstjärna färdigställde slottet, riksrådet Ekeblad och Hedvig Mörner byggde upp slottet efter ryssbranden 1719. Kammarherre Gerard de Besche, som ägde Nävekvarns bruk samt Margaretaskolans grundare hushållslärarinnan Hanna Lindmarker har också ägt slottet. På nätet finns en utförlig beskrivning av Mauritzbergs historia mm.

Anmälan till Gunilla Nystedt eller Björn Sundblad senast den 19 april.
Pris inklusive guidning och lunch 180 kr*, som sätts in på Bg 5031-6413 senast den 19 april. Ange om Du har platser över i bilen eller om Du vill åka med samt mailadress och telefonnummer.
Den 24 maj åker vi från Brukslagargatan kl 8.00 med buss vi via Järna till Lidingö.  Vi ska som en upp­följning av Kerstin Blombergs föredrag besöka Wilhelmina Skoghs skapelse Foresta.  I den eleganta matsalen med utsikt mot Stora Värtan äter vi lunch. Vi besöker också  Millesgården, där vi får en guidning.  Carl Milles (1875-1955) fick 1897 ett stipendium från Svenska Slöjdförening­en, vilket han använde till en resa till Paris. Där studerade han anatomi och inspirerades av den franske skulp­tören Auguste Rodin. Han deltog två år senare i Parissalongen och fick på Världsutställningen där (1890) silver­medalj. I och med sitt uppdrag (1902)att skapa Sten Sturemonumentet i Uppsala fick han sitt genom­brott som skulptör. Utsmyckning av Dramatens entré med barnfigurer på marmor­pelarna kom därefter. Har var professor 1920-1931 vid Konstfack och därefter i Detroit. Amerikansk medborgare från 1945.
Förutom den permanenta utställningen besöker vi en särskild utställning med Josef Franks alster. Josef Frank (1885-1967)född i Österike var arkitekt och formgivare. Han har ritat en hel del bostäder bl. a. funkishus, formgivit möbler, tapeter och textilier. Han har sedan 1920-talet samarbetat med Svensk Tenns grundare Estrid Ericsson. Sedan han tvingades i landsflykt 1933 har han bott i Stockholm.

Anmälan till Gunilla Nystedt eller Björn Sundblad senast den 17 maj. Pris inklusive bussresa, för­middags­kaffe, lunch eftermiddagskaffe och guidning 600 kr, som sätts in på Bg 5031-6413 senast den 17 maj. *Glöm inte att ange namn på varje inbetalning.
 

torsdag 10 december 2015

8 dec Joachim LorenzenDen 8 dec föreläste fil dr Joachim Lorenzen om ”Sju kvinnor i vetenskapens tjänst – i männens skugga”  - från Antiken (Hypathia) via Germain, Nightingale, Kovalevsky, Leavitt till modern tid (Lise Meitner, Marie Curie) i Olrogsalen inför 40 medlemmar i Aktiva Seniorer. Han berättade med ett animerat bildspel om dessa kvinnors insatser, uthållighet och framgång, många umbäranden till trots. Vice ordföranden Margaretha Bengtsson tackade med en ”lysande” present, sedan varefter det fika med kaffe och läckerheter från Kumlins serverades. 

Vårens program inleds den 19 jan med Ulf Zetterstens föredrag ”Att bygga på tradition”, därefter följer ytterligare föredrag och resor.