tisdag 20 november 2018

“Vad kan en landshövding göra”?


Elisabeth Nilsson höll ett mycket intressant fördrag över temat “Vad kan en landshövding göra”. Elisabeth har stora erfarenheter från sin tid i Östergötland. Den fasta punkten i arbetet har varit det anrika Slottet i Linköping, som är den äldsta profana byggnaden i Sverige. En del av Elisabeths arbete genomfördes där i samband med träffar med olika råd som landshövdingen leder, som exempelvis integrationsråd. Många mottagningar för bland annat ambassadörer, näringslivsfolk m.fl. har hållits på Slottet. Under tiden som landshövding i Östergötland har projekt som Ostlänken och regionindelning varit aktuella.

Elisabeth har flyttat tillbaka till Nyköping, men slut på projekt är det definitivt inte.
Hon är bl.a. utsedd som utredare för näringslivets roll i totalförsvaret.