måndag 26 mars 2018

20 mars 2018 om Gustav Dalén (1869- 1937)


Anders Johnson berättade den 20 mars om Gustav Dalén (1869- 1937).
Han föddes i Stenstorp och klarade trots svårigheter i folkskolan med tiden att både komma in på och studera vid Chalmers och tekniska högskolan i Zürich. Han arbetade med ångturbiner hos Gustav de Laval samt bl. a också hos Svenska Karbid och Acetylen AB (sedermera AGA). Hans snabba blinkande system för fyrar fick så stort genomslag att AGA 1912 vann upphandling av fyrar till Panamakanalen. Han utvecklade ett särskilt munstycke som möjliggjorde säker lagring av acetylen i gastuber. Samma år förlorade han vid testning av systemet synen och fick Nobelpriset i fysik. Han hade då 30 patent och fick därefter ytterligare 50 patent (bl. a på AGA-spisar).
Föredraget besöktes av 24 män och 29 kvinnor. Han var hela livet optimist.
Vid vårt nästa möte 24/4 berättar Anna Minkova Falk om livet som Läkare i Världen.