tisdag 3 mars 2020

Varis Bokalders, Föredrag 18-02-2020Varis Bokalders, arkitekt, författare och verksam inom rörelsen Klimataktion, besökte Aktiva Seniorer i Nyköping – Oxelösund. 
Han höll ett engagerat föredrag under rubriken Bilen Biffen Bostaden Butiken. Han gav en mängd exempel på hur ett klimatsmart samhälle skall kunna se ut. Transporterna måste förändras. Bilfria centrum, främjande av cyklande, eldrivna fordon, semestra i Sverige är några exempel under rubriken Bilen, som nämndes.
Biffen representerar vår konsumtion av livsmedel. Ekologisk kretsloppsodling, stadsodlingar på tak, lokala mejeriprodukter, fiskodlingar och permakultur lyftes fram som framkomliga vägar för en mer hållbar livsmedelsproduktion.
Sunda och energieffektiva bostäder som passivhus, ekohus och massiva trähus fick exemplifiera Bostaden.
Under rubriken Butiken nämnde Varis kretsloppsanpassning, delningsekonomi, vårda och reparera.
Sammanfattningsvis fick vi brett utbud på möjliga omställningsprojekt.

torsdag 16 januari 2020

2020-01-14, Sarek o Tarfala
Den 14 januari berättade Björn Sundblad för Aktiva Seniorer i Nyköping - Oxelösund, om sina hydrologiska undersökningar i Sarek 1969. Han gav oss en översikt över de topografiska förhållandena (700 – 1830 m över havet) i Sarek och Tarfala. Undersökningar av glaciärer inleddes här av Hamberg, som uppförde Hambergerbyggnader (bostäder, kontor och labb) i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet.  Björn och Jörgen Nilsson berättade att när de kom upp på våren måste dessa byggnader skottas fram. Observationer av temperatur, vindstyrkor på olika, nivåer, nederbörd och vattenflöden på flera ställen i och nedanför glaciären noterades. Bl.a. undersöktes Storglaciären (3 km2) vid Kebnekaise. Glaciären har minskat i volym under fler år än ökat i volym. Efter år 1910 har dess volym minskat med cirka 30 %.

torsdag 19 december 2019

Program 2020Föredragen äger rum i Olrogsalen på Culturum kl. 13.30. Efter föredraget dricker vi kaf­fe utanför Olrogsalen. Pris inklusive kaffe med bröd 50 kr, för gäster 100 kr.
Den 14 januari Hydrologi på hög nivåBjörn Sundblad berättar om sina undersökningar i Sarek och Tarfalaområdet.
Den 18 februari Föreningsstämma. ”Bilen, Biffen, Bostaden och Butiken”- arkitekt Varis Bokalders ger goda exempel på hur omställning av samhället kan te sig.
Den 17 mars ”Det glömmer jag aldrig!”- Leif Jacobsson berättar om sörmlänningar han mött i sina radioprogram.
Den 28 april berättar iskonstnären Tjåsa Gusfors bl. a om sina insatser vid uppbyggnad av ishotellet i Jukkasjärvi och några andra konstverk hon skapat.    
Kortresa med egna bilar den 12 maj (kl 13-17) till Halla kyrka med föredrag av Gunnar Ahlbäck ”Kungen i Halla och andra valvgubbar”. 
Därefter gemensam fika vid Café Munter.
Anmälan till Claes Jonsson senast den 7 maj. 
Resa den 26 maj till Julita, Fogelsta mm. Anmälan till Claes Jonsson senast den 19 maj samt inbetalning av deltagaravgiften till Bg 5031-6413. (Ange Ditt/Era namn.) Program mm kommer att mailas ut senare.
Medlemsavgiften 175 kr/år sättas in på Bg 5031-6413. 
Ange Ditt/Era namn samt adress. Vi är tacksamma för information om ny adress, ny mail­adress samt telefon­nummer, mobilnummer, till Bengt och Margaretha.
Det gäller även nya medlemmar.
Under vår förening på hemsidan http://aktivaseniorer.com samt vår webb   http://asnykoping.blogspot.se  framgår program och referat från våra aktiviteter. Även kontaktuppgifter till samtliga i styrelsen finns på vår webbsida!

tisdag 19 november 2019

12 nov, Resan till Antarktis


Resan till Antarktis

Arne Georgzen berättade för Aktiva Seniorer i Nyköping -Oxelösund, om sin resa till Antarktis – Den sjunde kontinenten. Under 10 dagar företog han en resa (Albatrossexpeditionen), utgående från Ushuaia på Eldslandet ned genom Draksundet till blanda annat Deception Island, som är resterna av en vulkan. Djurlivet som vi fick se bilder från var pingviner (Åsne- och Hakbands-), sälar (Leopard- och Wedell), knölval samt stormfågel och kelpmås. Man hann med 8 strandhugg tack vare det gynnsamma vädret. Forskningsstationer besöktes också, som exempelvis den Argentinska (Brown Base). Arne berättade om händelser från stationerna, exempelvis så tände en forskare eld, då han insåg att han skulle bli ensam under ett år.

Förutom besöken i land hölls föredrag över olika ämnen ombord på fartyget. Arnes föredrag gav en fin bild över denna avlägsna kontinent, som inte många har haft möjlighet att besöka.

På grund av tekniska problem saknas bild.
Ferdinand beklagar


torsdag 7 november 2019

20-årsjubileum 15 oktober 2019 

Föreningen Aktiva Seniorer i Nyköping Oxelösund firade 20-årsjubileum.

Festen var på Odd Fellowhuset. Per Karlsten underhöll med sin karaktär Hertig Karl. Vi fick verkligen följa hans liv, bland annat som hertig av Sörmland och byggandet av det renässansslott som blev Nyköpingshus. Hertig Karl var hårdför som regent men även imperie- och industribyggare, där vallonerna kom att spela en viktig roll. År 1592 gifte sig hertig Karl med Christina av Holstein-Gottorp.  Det blev enorm bröllopsfest i två veckor. Det gick åt 71,5 oxar, 42 kalvar, 277 får mm för de 635 gästerna. Även vi intog en god middag, i något blygsammare format. Därefter visades Logesalen med sin berömda John Bauermålning.

fredag 1 november 2019

2019-09-17, Kjell Håkansson 

 Ett sjömansliv i krig och fred, när trä och vind fick ge vika för stål och olja.

Kjell Håkanssons föredrag baserade sig på de tre böcker som han skrivit. Johan Håkansson, som var Kjells farfar fick vi följa från 1890-talet till 1949, dvs utvecklingen över två världskrig. Fartygen och sjöfarten hann förändras mycket. Vi fick veta om de fruktansvärda händelserna på havet när tyskarna började använda ubåtar under första världskriget. Mängder av handelsfartyg sänktes. Vi fick uppleva en autentisk film, som berörde oss mycket.
Ubåtarnas betydelse ökade och längs tyska Östersjökusten. Gdansk och Gdynia var viktiga i detta sammanhang. De allierade satte därför in massiv bombning. Kjell visade en film från denna insats med över 400 ”flygande fästningar”.
Kjells berättelser, som spände över mer än 50 år, gav många nya intryck från en omvälvande tid i Europa.


onsdag 2 oktober 2019

FAS - Utflykt till Söderköping – 28 maj 2019
 Mems slussar

Aktiva Seniorer i Nyköping-Oxelösund var idag på resa i Östergötland. Första platsen att besöka var Mem vid Göta Kanal. Där finns de två första/sista slussarna i kanalen beroende på vilket väderstreck man kommer från. Fika intogs i Kanalmagasinet, en mycket imponerade byggnad som uppfördes för invigningen av Göta Kanal år 1832. Karl XIV Johan var regent och närvarade vid invigningen. Barbro Mellqvist från Söderköpings turistbyrå mötte oss vid Mem för att guida oss resten av dagen.
På slingriga vägar tog vi oss ned till den eldrivna färjan vid Stegeborg och kom fram med 3 minuters marginal. I ett lugnt tempo fortsatte färden ned mot Sankt Anna. Vårt nästa mål var De poetiska vägstenarna i Nartorpbygden. Dessa stenar restes av Conrad Johansson 1920. De fem stenarna är en hyllning till fosterlandet och hembygden.
Efter den andliga spisen från texterna på stenarna var det tid för lekamlig spis på Husby Säteri med anor från slutet av 1700-talet. Efter en god lunch berättade nuvarande ägaren Fredrik Wastesson om hur hans familj rustat upp och utvecklat slottet.
Nästa mål var Söderköping och dess historia. Barbro berättade om de rika kulturlagren, ända upp till fyra meter. Detta tydliggjordes på utställningen ”Söderköping under våra fötter, Vintervadsgatan ”. Vi gick även förbi Drothemskyrkan, Sankt Laurentiikyrka. Dessutom beskrevs deras föregångare Franciskanerklostret.
Lars Bodelius visade upp sitt hus och berättade dess historia. Huset är Söderköpings äldsta bostadshus, som uppfördes på order av Johan III och skulle byggas i sten.
Ett stopp i Söderköping brukar innebära att Smultronstället besöks och vi gjorde inget undantag. Vi njöt av glass och kaffe.

En händelserik dag avslutades vid Djurtandvårdskliniken i Västra Husby. Inga patienter var på plats, men vi fick veta om de resurser som finns och hur tekniken har utvecklats under åren.