tisdag 15 december 2020

 

Aktiva Seniorer i Nyköping /Oxelösund                                                                                             2020-12-15

  Hej!

 Hoppas allt är bra med Er. Så här års brukar vårt program för våren skickas ut per brev. I år har vi väntat in i det sista med att planera vårens program med förhoppning om att pandemin avtar tillräckligt för att vi ska kunna ordna träffar igen. De idag (den 14 dec.) utfärdade nya föreskrifterna för att begränsa smittspridningen innebär en förlängning av nuvarande begränsningar till slutet av juni nästa år. Beträffande föreningar står att årsmöten bör skjutas upp eller genomföras digitalt. Även andra föreningsmöten bör undvikas eller genomföras digitalt. Så länge dessa föreskrifter ligger kvar ser vi ingen möjlighet att ordna aktiviteter inomhus. Om begränsningarna ändras så att vi kan ordna möten kommer vi att återkomma med inbjudan till föredrag.

Vi har idag haft ett digitalt styrelsemöte. Vi hoppas att alla våra medlemmar vill stanna kvar hos oss trots att vi inte kan ordna föreningsmöten den närmaste tiden. Vi har beslutat att våra nuvarande medlemmar (som betalat avgift under år 2020) inte behöver betala någon medlemsavgift för år 2021. Bengt kommer att betala tillbaka medlemsavgiften för 2021 till Er som redan betalat in avgiften. Nya medlemmar under 2021 får betala 175 kr som medlemsavgift.

Styrelsen arbetar vidare med verksamhetsberättelse, årsbokslut mm inför årsmötet. Valberedningen kommer också att genomföra sitt arbeta inför årsmötet. När vi ser att det blir möjligt kommer vi att skicka ut kallelse till årsmötet.

Vi har idag beslutat att skicka ut information om hur vi ser på situationen nu endast som mejl till alla som har mejl och per brev endast till de som saknar mejl.

Styrelsen hoppas att Ni klarar Er från Covid-19 ser fram emot att kunna träffa Er igen. Vi önskar Er Alla:

God Jul och Gott Nytt År

Styrelsen genom Margaretha Bengtsson

 

fredag 16 oktober 2020

 

Föredrag av Jan Åke Jonsson – Min tid på Saab (Kort sammanfattning)

2020-10-13

Efter Corona-uppehåll återupptog föreningen sin föredragsverksamhet i Olrogsalen - men med ett begränsat antal åhörare.

Föredragshållare var Jan-Åke Jonsson, tidigare VD för Saab Personbilar och med nästan hela sin yrkesverksamma tid inom Saabs personbilsverksamhet.

Efter studie i Linköping anställdes Jan-Åkes som praktikant på systemavdelningen i Nyköping men fortsatte sedan till ett antal chefsbefattningar i Saabs utländska dotterbolag i Europa och USA även sedan GM tagit över som ägare.

2005 utnämndes Jan-Åke till VD för Saab vilket inledde en hård tid där Saab tvingades konkurrera med övriga bilmärken inom GM om resurser för produktutveckling, produktion mm.

2008 drabbades världen av finanskrisen och inom GM beslöt man att sälja SAAB-verksamheten.   Flera intressenter fanns, bla i Asien, med GM vägrade att sälja till kinesiska köpare och krisen slutade med att Saab förklarades i konkurs.

En långdragen, tung rättsprocess följde där Jan-Åke och ytterligare 6 personer åtalades men samtliga frikändes helt. Idag sitter Jan-Åke i styrelsen för ett antal etablerade bolag och rådgivare till nyetablerade företag.

Stort tack för att vi fick ett spännande och personligt föredrag om en verksamhet som under lång tid berört och engagerat många i Nyköping.

måndag 24 augusti 2020

Program Hösten 2020


PROGRAM HÖSTEN 2020                         

Föredragen äger rum i Olrogsalen på Culturum kl. 13.30. Efter före­dra­get dricker vi kaf­fe utanför Olrogsalen när detta blir möjligt. Gratis för medlemmar, gäster 50 kr. När gränsen max. 50 personer på ett möte gäller krävs anmälan senast dagen innan till Margaretha (helst mail).

Den 13 oktober ” Min tid på SAAB” Jan-Åke Jonsson fd Vd berättar.

Den 17 november ”Det glömmer jag aldrig!”- Leif Jacobsson berättar om sörmlänningar han mött i sina radioprogram.

Den 8 december  ”Trogen in i döden” författaren Catarina Lundegårdh, barnbarn till Bruno Liljefors, berättar då om hans stormiga konstnärsliv med sin andra hustru Signe.

Medlemsavgiften 175 kr/år sättas in på Bg 5031-6413. Ange Ditt/Era namn samt adress. För nya medlemmar som går med i föreningen efter 1 september gäller i år inbetald avgift även för 2021. Vi är tacksamma för information om ny adress, ny mail­adress samt telefon­nummer, mobilnummer till Bengt och Margaretha. Det gäller även nya medlemmar.

Under vår förening på hemsidan http://aktivaseniorer.com samt vår webb    http://asnykoping.blogspot.se  framgår program och referat från våra aktiviteter.

Ordförande Margaretha Bengtsson 0155-28 69 46, margaretha.e.bengtsson@telia.com V. ordförande Jan Moberg 0155-28 82 65, 070-68 48 095, jan.moberg.nykoping@telia.com 

Sekreterare Björn Sundblad 0155-97 545, 070-113 99 55,  bjorn.sundblad@gmail.com 

Kassör Bengt Söderbäck 073-092 46 80,  bes4208@gmail.com                                         Claes Jonsson 076-023 54 47, jonsson.claes@icloud.com                                        Gunilla Nystedt reseansvarig 0155-572 43, 070-34 06 702, gunilla.nystedt@telia.com    Christer Enström 0155-98 418, 076-76 67 200, christer_enstrom@hotmail.com

I samarbete med                                                                                                                                      

onsdag 6 maj 2020

Info styrelsen 6 maj 2020

Hej!
Hoppas att Ni alla mår bra och  klarar Er från Covid-19.
För att förhindra spridning av Coronaviruset bland oss har styrelsen beslutat ställa in föredraget med Tjåsa Gusfors den 28 april samt resorna i maj. Vi försöker flytta Tjåsas föredrag till en senare tidpunkt. Resan den 26 maj till Julita, Fogelsta mm har vi flyttat till den 25 augusti. Vi hoppas att Ni som anmält Er till resan kan även det datumet. Om inte hör av Dig till Claes. Den som vill ha deltagaravgiften återbetald tar kontakt med Bengt Söderbäck tel. 073-092 46 80. Kortresan den 12 maj kommer vi att försöka flytta till september. Vi beklagar att det planerade programmet den närmaste tiden inte kan genomföras.
Tag väl hand om Er!
Hälsningar
Margaretha Bengtsson

PS Jan har tipsat om följande:
NK-villans vänner har tipsat oss att Caféet kör ut lunch i matlådor utan extra kostnad om man beställer före kl 10:00. Det kostar 70:- för en låda exkl grönsaker och bröd. Det är ett bra sätt att få god mat och också att öka möjligheten att vi kan återkomma till NK-villan för lunch när läget har lugnat ner sig.  Se vidare http://www.nkvillan-cafe.se/

tisdag 3 mars 2020

Varis Bokalders, Föredrag 18-02-2020Varis Bokalders, arkitekt, författare och verksam inom rörelsen Klimataktion, besökte Aktiva Seniorer i Nyköping – Oxelösund. 
Han höll ett engagerat föredrag under rubriken Bilen Biffen Bostaden Butiken. Han gav en mängd exempel på hur ett klimatsmart samhälle skall kunna se ut. Transporterna måste förändras. Bilfria centrum, främjande av cyklande, eldrivna fordon, semestra i Sverige är några exempel under rubriken Bilen, som nämndes.
Biffen representerar vår konsumtion av livsmedel. Ekologisk kretsloppsodling, stadsodlingar på tak, lokala mejeriprodukter, fiskodlingar och permakultur lyftes fram som framkomliga vägar för en mer hållbar livsmedelsproduktion.
Sunda och energieffektiva bostäder som passivhus, ekohus och massiva trähus fick exemplifiera Bostaden.
Under rubriken Butiken nämnde Varis kretsloppsanpassning, delningsekonomi, vårda och reparera.
Sammanfattningsvis fick vi brett utbud på möjliga omställningsprojekt.

torsdag 16 januari 2020

2020-01-14, Sarek o Tarfala
Den 14 januari berättade Björn Sundblad för Aktiva Seniorer i Nyköping - Oxelösund, om sina hydrologiska undersökningar i Sarek 1969. Han gav oss en översikt över de topografiska förhållandena (700 – 1830 m över havet) i Sarek och Tarfala. Undersökningar av glaciärer inleddes här av Hamberg, som uppförde Hambergerbyggnader (bostäder, kontor och labb) i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet.  Björn och Jörgen Nilsson berättade att när de kom upp på våren måste dessa byggnader skottas fram. Observationer av temperatur, vindstyrkor på olika, nivåer, nederbörd och vattenflöden på flera ställen i och nedanför glaciären noterades. Bl.a. undersöktes Storglaciären (3 km2) vid Kebnekaise. Glaciären har minskat i volym under fler år än ökat i volym. Efter år 1910 har dess volym minskat med cirka 30 %.

torsdag 19 december 2019

Program 2020Föredragen äger rum i Olrogsalen på Culturum kl. 13.30. Efter föredraget dricker vi kaf­fe utanför Olrogsalen. Pris inklusive kaffe med bröd 50 kr, för gäster 100 kr.
Den 14 januari Hydrologi på hög nivåBjörn Sundblad berättar om sina undersökningar i Sarek och Tarfalaområdet.
Den 18 februari Föreningsstämma. ”Bilen, Biffen, Bostaden och Butiken”- arkitekt Varis Bokalders ger goda exempel på hur omställning av samhället kan te sig.
Den 17 mars ”Det glömmer jag aldrig!”- Leif Jacobsson berättar om sörmlänningar han mött i sina radioprogram.
Den 28 april berättar iskonstnären Tjåsa Gusfors bl. a om sina insatser vid uppbyggnad av ishotellet i Jukkasjärvi och några andra konstverk hon skapat.    
Kortresa med egna bilar den 12 maj (kl 13-17) till Halla kyrka med föredrag av Gunnar Ahlbäck ”Kungen i Halla och andra valvgubbar”. 
Därefter gemensam fika vid Café Munter.
Anmälan till Claes Jonsson senast den 7 maj. 
Resa den 26 maj till Julita, Fogelsta mm. Anmälan till Claes Jonsson senast den 19 maj samt inbetalning av deltagaravgiften till Bg 5031-6413. (Ange Ditt/Era namn.) Program mm kommer att mailas ut senare.
Medlemsavgiften 175 kr/år sättas in på Bg 5031-6413. 
Ange Ditt/Era namn samt adress. Vi är tacksamma för information om ny adress, ny mail­adress samt telefon­nummer, mobilnummer, till Bengt och Margaretha.
Det gäller även nya medlemmar.
Under vår förening på hemsidan http://aktivaseniorer.com samt vår webb   http://asnykoping.blogspot.se  framgår program och referat från våra aktiviteter. Även kontaktuppgifter till samtliga i styrelsen finns på vår webbsida!