torsdag 19 december 2019

Program 2020Föredragen äger rum i Olrogsalen på Culturum kl. 13.30. Efter föredraget dricker vi kaf­fe utanför Olrogsalen. Pris inklusive kaffe med bröd 50 kr, för gäster 100 kr.
Den 14 januari Hydrologi på hög nivåBjörn Sundblad berättar om sina undersökningar i Sarek och Tarfalaområdet.
Den 18 februari Föreningsstämma. ”Bilen, Biffen, Bostaden och Butiken”- arkitekt Varis Bokalders ger goda exempel på hur omställning av samhället kan te sig.
Den 17 mars ”Det glömmer jag aldrig!”- Leif Jacobsson berättar om sörmlänningar han mött i sina radioprogram.
Den 28 april berättar iskonstnären Tjåsa Gusfors bl. a om sina insatser vid uppbyggnad av ishotellet i Jukkasjärvi och några andra konstverk hon skapat.    
Kortresa med egna bilar den 12 maj (kl 13-17) till Halla kyrka med föredrag av Gunnar Ahlbäck ”Kungen i Halla och andra valvgubbar”. 
Därefter gemensam fika vid Café Munter.
Anmälan till Claes Jonsson senast den 7 maj. 
Resa den 26 maj till Julita, Fogelsta mm. Anmälan till Claes Jonsson senast den 19 maj samt inbetalning av deltagaravgiften till Bg 5031-6413. (Ange Ditt/Era namn.) Program mm kommer att mailas ut senare.
Medlemsavgiften 175 kr/år sättas in på Bg 5031-6413. 
Ange Ditt/Era namn samt adress. Vi är tacksamma för information om ny adress, ny mail­adress samt telefon­nummer, mobilnummer, till Bengt och Margaretha.
Det gäller även nya medlemmar.
Under vår förening på hemsidan http://aktivaseniorer.com samt vår webb   http://asnykoping.blogspot.se  framgår program och referat från våra aktiviteter. Även kontaktuppgifter till samtliga i styrelsen finns på vår webbsida!