onsdag 4 september 2019

Om GrönsööresaNyköpingsbördige Johan Skytte – Gustav II Adolfs lärare, riksråd mm gjorde en fantastisk karriär i Stormaktstidens Sverige. Han blev adlad, men sågs inte med blida ögon av andra adelsmän. För att visa att också han hade ett ståndsmässigt palats uppförde han under åren 1606-1611 ett renässansslott på Grönsöö i Mälaren. Vid Aktiva Seniorers besök på slottet den 27 augusti fick vi en mycket intressant guidning av de nuvarande ägarna von Ehrenhiem.  Vi fick bl.a. se vackra tapeter i gyllenläder från 1600-talet, takmålningar, fantastiska kristallkronor, möbler, porträtt mm. Här finns ca. 6 000 äppelträd och en omfattande vacker och välskött park omger slottet. Vi fick också se det intressanta snäckhuset på en udde i Mälaren. Den 17 september kommer Kjell Håkansson att berätta för oss om sin farfars upplevelser som sjökapten bl.a mötet med en u-båt under första världskriget.