söndag 4 september 2016Aktiva seniorer i Östgötaled, ti 30 aug.´16

Aktiva Seniorer i Nyköping-Oxelösund hade som huvudtema Baltzar von Platen och Göta Kanal . Vid Vänneberga gård lyssnades till innehållsrikt och inspirerande föredrag av Björn Rydell. Vi fick följa von Platen från födseln på Rügen, karriärer inom det militära, i handelsflottan, som kanalbyggare och slutet som vicekung i Norge.
Vi hann med ett snabbstopp vid Frö gård för beskådande av ett hönshus deluxe, kallad Hönsakyrkan.  Byggnader skull vara vackra även hönshus kunde begåvas med klockstapel.
I Borensberg äntrades Wasa Lejon för färd på Göta Kanal till Berg. Stilla färd på dryga 3 timmar med god lunch och frisk luft på däck för skådande av akvedukter och slussar.