tisdag 19 december 2017

12/6´17 Bilstaden NyköpingUrban Nyblom från Nyköpings Automobilsällskap höll 12 dec.2017 en inspirerande exposé över temat Bilstaden Nyköping, täckande perioden 1838 – 2017. Det började med Ångvagnen och dess konstruktör Norberg från Stigtomta. Sällskapet har förverkligat iden att bygga en körklar vagn utgående från Norbergs modell. År 1937 bildades ANA som ett dotterbolag till NK. Bilar som Chrysler och Plymouth levererades i lådor från USA och sattes ihop i Nyköping. Efter andra världskriget blev ANA generalagent för traktorn Grålle. År 1960 övertogs ANA av SAAB. Det nybildade bolaget hade bil- och traktortillverkning, bilimport och ett stort nät av återförsäljare. Under årens lopp har Nyköping varit viktigt även för andra märken, som Standard, Valiant, Dodge. Urban berättade också om sällskapets välbesökta träffar i hamnen och klubblokalen ute på Skavsta.

fredag 24 november 2017

14 nov. 2017 ”Oceanen och vår framtid
Professor Olof Lindén vid Linnéuniversitet gästade föreningen och höll ett inspirerande fördrag på ämnet: ”Oceanen och vår framtid: FN:s utvecklingsmål och Sveriges roll”. Olof Lindén är verksam vid World Maritime University i Malmö. Vid WMU genomförs högre utbildningar med deltagare främst från Asien och Afrika. Olof berättade om havsrättslagar och deras efterlevnad. Aktuella frågor om plasten i världshaven, klimatpåverkan på havsnivåer och vattentemperatur, fiskets utveckling togs också upp. Betydelsen av sk. Marine Protected Areas (MPA) nämndes också. Ett område där skyddet kan vara av stor betydelse är exempelvis där problem finns med kollisioner mellan snabbgående transportfartyg och valar. Ett sådant område är Fundy Bay utanför Kanadas östkust

torsdag 19 oktober 2017

17 oktober 2017, Oceanen och vår framtidDe största torskar i våra närliggande hav finns i Öresund, där trålning år förbjuden och fiskeproduktionen stor. Sten Bengtsson tog bilden.
Professor Olof Lindén vid Linnéuniversitet gästade föreningen och höll ett inspirerande fördrag på ämnet: ”Oceanen och vår framtid: FN:s utvecklingsmål och Sveriges roll”. Olof Lindén är verksam vid World Maritime University i Malmö. Vid WMU genomförs högre utbildningar med deltagare främst från Asien och Afrika. Olof berättade om havsrättslagar och deras efterlevnad. Aktuella frågor om plasten i världshaven, klimatpåverkan på havsnivåer och vattentemperatur, fiskets utveckling togs också upp. Betydelsen av sk. Marine Protected Areas (MPA) nämndes också. Ett område där skyddet kan vara av stor betydelse är exempelvis där problem finns med kollisioner mellan snabbgående transportfartyg och valar. Ett sådant område är Fundy Bay utanför Kanadas östkust.

måndag 2 oktober 2017

Årdala kyrka 26 sept 2017

Aktiva Seniorer i Nyköping-Oxelösund besökte den 26 september Årdala kyrka och Sigrudslunds café och handelsbod. Vi fick en intressant guidning utanför och i kyrkan av Ellert Karlsson.  Den första kyrkan byggdes på 1100-talet. Det nuvarande smala kyrktornet är typiskt för Sörmland. När August Strindberg var 10 år bodde han och hans bror Axel ett tag i klockargården intill kyrkan. Vid Sigridslund berättade Anne-Chatrine Karlsson bl.a. att skolan fick namn efter Sigrid en sexårig dotter till ägarna av Vibyholm. Vid invigningen år 1826 sköt hennes 21-årige bror salut, varvid han avled. Elever med lång skolväg fick bo i ett internat intill skolan. Vi avnjöt jättegoda räksmörgåsar och kaffe i en tidigare skolsal.
Välkomna till ”Oceanen och vår framtid” med Olof Lindén den 17 oktober 13.30 i Olrogsalen.

tisdag 26 september 2017

Mejerier och miljö, 19 sept. 2017Vid vårt möte den 19 september berättade agronom Lars Lamberg fd. ordförande i Arla, att vi år 1900 hade 400-500 000 mjökbönder i landet. Antalet mjölkbönder har därefter halverats var tionde år, men mjölkproduktion är den samma. Hur mjölk distribuerats till konsumenter och hur mejerier utvecklats respektive fusionerats har påverkats av ökade hygienkrav och upphörande av statliga subventioner samt av den internationella marknaden. Helena Larsson från länsstyrelsen konstaterade att antalet betande nötkreatur i länet minskat under de senaste 40 åren. Besättningarnas storlek har ökat liksom bete på åkrar istället för på naturbetesmark. För biologisk mångfald är betning av naturbetesmark viktigt. Värdena försvinner om skog tar över.

tisdag 1 augusti 2017

Resa till Finspång 29/8 2017


PROGRAM HÖSTEN 2017Föredragen äger rum i Olrogsalen på Culturum kl. 13.30. Efter föredraget dricker vi kaffe utanför Olrogsalen. Pris inklusive kaffe med bröd 50 kr för medlemmar, gäller även gäster vid första mötet.
Den 19 september ”Mjölkproduktion och mejeri, förr och nu.” Lars Lamberg, f.d. styrelseordförande i Arla: Samt ”Färre betesdjur i sörmländskt lantbruk. Kan vi rädda kulturlandskapet?” Helena Larsson, biolog och rådgivare vid läns­styrelsen i Sörmland.
Den 17 oktober Olof Lindén, professor i marinbiologi vid Linnéuniversitetet i Kalmar, talar om "Oceanen och vår framtid: FN:s utvecklingsmål 14 och Sveriges roll”.
Den 14 november ”Ut ur mörkret” Jan Garnert, kulturhistorisk belysningsexpert vid ÅF Lightning, berättar om vad olika ljuskällor betytt för vårt sätt att leva, tänka och vara.
Den 12 decemberBilstaden Nyköping”. Urban Nyblom, ordförande i Automobil­sällskapet, berättar.
Resa den 29 augusti till Finspång mm (se särskild inbjudan här ovan). Anmälan till Gunilla Nystedt* eller Björn Sundblad* senast den 22 augusti samt inbetalning av 500 kr till     Bg 5031-6413. (Ange Ditt/Era namn.) *De meddelar om plats finns på resan.
Medlemsavgiften är 175 kr/år sättas in på Bg 5031-6413. Ange Ditt/Era namn samt adress. Vi är tacksamma för information om ny adress, ny mail­adress samt telefon­nummer, mobilnummer) till Bengt och Margaretha. Det gäller även nya medlemmar.
Under vår förening på hemsidan http://aktivaseniorer.com samt vår webb    http://asnykoping.blogspot.se  framgår program och referat från våra aktiviteter.