fredag 5 augusti 2016

Resa den 30 augusti - Baltzar v Platen o Göta kanalAvfärd med buss kl 8.00 från Brukslagarvägen. Till Vänneberga gård vid Göta kanal nära Söderköping cirka kl. 9.30 för följande föredrag av Björn Rydell:
Baltzar von Platen - mannen som förenade två hav
I år är det 250 år sedan Baltzar von Platen föddes på släktgodset Dornhoff på gen. Baltzar var soldat, krigsfånge, riksdagsman och riksståthållare i Norge. Vi minns honom dock främst som skaparen av Göta kanal. Grävd mestadels för hand med plåtskodda träspadar i en tid då Sverige var utarmat av krig och staten närmast bankrutt. Man kan med fog fråga sig hur det ens var möjligt att under dessa förhållanden genomföra det största byggprojektet någonsin i Sverige.
Baltzars motto kan ge en del av svaret:
Du kan vad du vill och när du säger att du kan intet så vill du intet.”
                         
Vi får förmiddagskaffe med smörgås innan vi cirka kl. 11.20 åker mot Borensberg med uppehåll vid Hönsakyrkan i Lillkyrka.
Ankomst till Borensberg i god tid före ombordstigning på M/S Göta Lejon med avgång kl 14 00 från Borenberg. På resan kommer vi att äta lunch. Vi ankom­mer cirka kl. 17.30 till Bergs slussar och är tillbaka i Nyköping cirka kl 19.
                            
Pris för resan inklusive bussresa, föredrag, förmiddagskaffe samt kryssning på kanalen inklusive lunch 770 kr. Anmälan till Gunilla Nystedt 0155-572 43,    070-34 06 702, gunilla.nystedt@telia.com eller Björn Sundblad 0155-97545, 070-11 99 55 bjorn.sundblad@gmail.com senast den 18 augusti och betalning senast den 23 augusti till Bg 5031-6413. Kom ihåg att ange Ditt/Era namn. Medlemmar har företräde till resorna. Nya medlemmar betalar 100 kr som medlemsavgift för resten av året.                            Välkomna!