söndag 26 april 2015

Bertil Widjeskog om Sverigehjälpen 23 april 2015


 
 (Bilderna föreställer föredragshållaren Bertil Widjeskog samt hans veteranmedaljerna.)

Den 23 april kåserade den finlandssvenske journalisten Bertel Widjeskog över ämnet; Sverigehjälpen till Finland under andra världskriget. Finland har upplevt tre krig under 1900-talet; Vinterkriget, Fortsättningskriget och Lapplandskriget. Den 27 april är det 75 år sedan Lapplandskriget slöts. Det är Nationell Veterandag med allmän flaggdag och man hedrar de stupade med granriskransar samt Finlandia. Hjälpvilligheten var stor i Sverige; jordbruks hjälp, redskap, kläder och skodon, arbetshjälp till finska gårdar, där Sverige stod för lönen och Finland för kost och logi, livsmedel potatis, vapensändningar, de finska krigsbarnen. Flera kända svenskar stödde och uppmuntrade hjälpen såsom; Per-Albin Hansson, Wilhelm Moberg bland andra. En mycket intressant eftermiddag i Godtemplargården!


Björksunds Slott 23 april 2015I mitten av april gjorde Aktiva Seniorer sin halvdags utflykt. Färden ställdes till Björksunds Slott.  Greve Nils Mörner möte oss på slottstrappan. Här, i det ganska kyliga vårvädret redogjorde han i stora drag om slottets historia. Denna tar sin början runt 1300–talet, där Bo Jonsson Grip finns nämnd. Slottet byter ägare ett flertal gånger från Nils Gyllenstierna, under Karl XII och Narva, Niels och Claes Bielke vid tiden för Linköpings blodbad, vid 1700-talets slut kommer ätten Horn till slottet.  Grevliga ätten Mörner finner vi på slottet 1776 när Lovisa Ulrika Horn gifter sig med Gabriel Mörner. Vi fick en grundlig genomgång för i stort sett slottets olika salar och dess tavlor. Visningen avslutades med kaffe och dopp i slottsköket. En trevlig och intressant utflykt var så till ända!