fredag 5 augusti 2016

Resa den 30 augusti - Baltzar v Platen o Göta kanalAvfärd med buss kl 8.00 från Brukslagarvägen. Till Vänneberga gård vid Göta kanal nära Söderköping cirka kl. 9.30 för följande föredrag av Björn Rydell:
Baltzar von Platen - mannen som förenade två hav
I år är det 250 år sedan Baltzar von Platen föddes på släktgodset Dornhoff på gen. Baltzar var soldat, krigsfånge, riksdagsman och riksståthållare i Norge. Vi minns honom dock främst som skaparen av Göta kanal. Grävd mestadels för hand med plåtskodda träspadar i en tid då Sverige var utarmat av krig och staten närmast bankrutt. Man kan med fog fråga sig hur det ens var möjligt att under dessa förhållanden genomföra det största byggprojektet någonsin i Sverige.
Baltzars motto kan ge en del av svaret:
Du kan vad du vill och när du säger att du kan intet så vill du intet.”
                         
Vi får förmiddagskaffe med smörgås innan vi cirka kl. 11.20 åker mot Borensberg med uppehåll vid Hönsakyrkan i Lillkyrka.
Ankomst till Borensberg i god tid före ombordstigning på M/S Göta Lejon med avgång kl 14 00 från Borenberg. På resan kommer vi att äta lunch. Vi ankom­mer cirka kl. 17.30 till Bergs slussar och är tillbaka i Nyköping cirka kl 19.
                            
Pris för resan inklusive bussresa, föredrag, förmiddagskaffe samt kryssning på kanalen inklusive lunch 770 kr. Anmälan till Gunilla Nystedt 0155-572 43,    070-34 06 702, gunilla.nystedt@telia.com eller Björn Sundblad 0155-97545, 070-11 99 55 bjorn.sundblad@gmail.com senast den 18 augusti och betalning senast den 23 augusti till Bg 5031-6413. Kom ihåg att ange Ditt/Era namn. Medlemmar har företräde till resorna. Nya medlemmar betalar 100 kr som medlemsavgift för resten av året.                            Välkomna!

torsdag 4 augusti 2016

Program HÖSTEN 2016

Resa den 30 augusti: Om Baltzar von Platen och Göta kanal med buss­resa, föredrag, guidning, båttur och förtäring. Se separat program. 
                               
Resa den 28 september till Tovetorp med föredrag av prof.Sven Jakobsson 
kl 15. Anmälan till Björn Sundblad senast 23/9 för samåkning och fika. Samling kl 14 
på Ekensbergs grusparkering (vid Lenningsväg norr om vårdcentralen) för de som inte 
tar sig till Tovetorp (forskningsstation för djurs beteende)på egen hand. Pris för fikat 50 kr.
                                          
Övriga föredrag äger rum i Olrogsalen på Culturum kl. 13.30.
Efter föredraget dricker vi kaffe utanför Olrogsalen. Pris inklusive kaffe ed bröd 50 kr för medlemmar, gäller även gäster vid första mötet.
                                                   
Den 18 oktober: Nils Olander, intendent vid Tekniska museet, berättar om ”Telekommunikationshistoria från morse till mobiltelefon"
                                         
Den 15 november: Bo Bjelfvenstam, författare och TV-producent, berättar om ”Livet och människorna på Ökna slott, intrigerna och den nya tekniken från och med år 1842”.
                                             
Den 6 december, Bertel Widjeskog, journalist från Jakobstad berättar om ”Krigsjular i Finland”.
                                          
Medlemsavgiften är 175 kr/år.  För hösten är det 100 kr.  Avgiften sätts in på Bg 5031-6413. Ange Ditt/Era namn. Medlemmar har företräde till våra resor. Vi är tacksamma för information om ny adress eller ny mail­adress till Joachim Lorenzen och Margaretha Bengtsson.
                                                                       
Under vår förening på hem­sidan http/aktivaseniorer.com framgår program och referat från våra aktiviteter.