torsdag 30 maj 2013

21 maj bussresa till Drottningsholms Slott mm.


En nästan full buss med Aktiva Seniorer for 21 maj till Drottningholms Slott, Hemvärnets stridskola och museum på Vällinge. Första anhalt var Antroposoferna i Järna för att stilla kaffesuget.
Färjan vid Slagsta tog oss över till Ekerö/Lovön och en mycket god lunch. Dessförinnan hann vi strosa runt i Engelska Parken och några snabbfotade även till Kina Slott.
Uppdelade i två grupper guidades vi runt på slottet. Byggnaden uppfördes under slutet av 1600-talet då Sverige var en stormakt och ville skryta med sin betydelse. Varje kung eller drottning har därefter satt sitt avtryck i byggnaden.

Härefter till Vällinge med guidning av kapellet, slottet och museet. Kaffet och kanelbullen smakade gott! Under hela färden berättade vår busspratare, Anders Karlsson, om sevärdheter. Resan uppskattades mycket!
Vid pennan Christina

2 maj Ludgo kyrkaDet blåste iskalla vindar vid Ludgo kyrka på fm den 2 maj när ett 20-tal personer samlades för att se och lyssna till historien om den Karoliner uniform som finns där i kyrkan, en av totalt tre bevarade. Först visades en del av en film som SVT spelat in för några år men som sedan aldrig sändes. Där i filmen berättade Carl von Döbeln hela historien om den 19-åriga löjtnant Wilhelm Drakenhielm som stupade vid Karl XIIs belägring av Fredrikshalds fästning i Norge den 29 nov 1718. Därefter guidades vi inne i kyrkan och fick på nära håll se denna blågula uniform med blodiga kullhål mm. Samt de många mycket gamla och vackra mässhakarna. Efter avtackning av våra värdar – Carl von Döbeln och Göran Larsson – som ordnat allt på ett utmärkt sätt så fortsatte gruppen till lunch på Öster-Malma.

måndag 13 maj 2013

23 april 2013, Hans Rydberg


Aktiva Seniorers sista föredrag för våren ägde rum 23 april.
Inbjuden att tala var Hans Rydberg, mykolog och svampkonsulent. H R berättade först lite om sig själv och sitt val av yrke. Därefter kom han till ämnet för dagen ”om svamparna och deras roll i naturen”.
Vi fick insikter om populära matsvampar, svampars livsstrategier som parasiter, på levande djur, som saprofyter, på döda djur och i symbios med växter eller djur.
H R berörde även hur svampar sprids, genom myceliet, trådverket i marken, och med hjälp av sporer. Vi fick kunskap om var svampar växer, naturmiljöer, naturbetesmarker och i naturskog. RH illustrerade sitt föredrag med ett otal fina bilder på svamp och deras växtmiljö. Att föredraget var populärt visade sig av de otaliga frågor som ställdes efteråt.

Vid pennan Christina