måndag 13 maj 2013

23 april 2013, Hans Rydberg


Aktiva Seniorers sista föredrag för våren ägde rum 23 april.
Inbjuden att tala var Hans Rydberg, mykolog och svampkonsulent. H R berättade först lite om sig själv och sitt val av yrke. Därefter kom han till ämnet för dagen ”om svamparna och deras roll i naturen”.
Vi fick insikter om populära matsvampar, svampars livsstrategier som parasiter, på levande djur, som saprofyter, på döda djur och i symbios med växter eller djur.
H R berörde även hur svampar sprids, genom myceliet, trådverket i marken, och med hjälp av sporer. Vi fick kunskap om var svampar växer, naturmiljöer, naturbetesmarker och i naturskog. RH illustrerade sitt föredrag med ett otal fina bilder på svamp och deras växtmiljö. Att föredraget var populärt visade sig av de otaliga frågor som ställdes efteråt.

Vid pennan Christina