måndag 24 mars 2014

18 mars om Wendela Hebbe genom Ami LönnrothDen 18 mars fick medlemmar och besökare till Aktiva Seniorers föredrag, insikter och kunskap om Sveriges första kvinnliga journalist, Wendela Hebbe. Förmedlare av detta var Ami Lönnroth tidigare journalist på bl a Svenska Dagbladet. WH föddes 1808 i Småland och fick en gedigen utbildning i språk, kemi, fysik och matematik. WH:s håg stod till författandet och snart fick hon boken Arabella antagen av Lars Johan Hierta, Aftonbladets grundare. WH kom till slut till Stockholm med sina tre döttrar, anställdes av Hierta som kulturredaktör på hans tidning. Paret fick så småningom sonen Edvard, född utomlands. I Stockholm höll WH litterär salong och träffade den tidens stora. AL berättade vidare om barnens öden samt om samtidens och framtidens stora kvinnliga journalister. Föredraget uppskattades mycket!
Vid pennan,
Christina Söderman

tisdag 4 mars 2014

ÅRSMÖTE 25 februari 2014Tisdagen den 25 februari höll Föreningen Aktiva Seniorer sitt ÅRSMÖTE i Godtemplargården.
Ett 40-tal medlemmar deltog.Ordförande hälsade alla varmt välkomna. Därefter följde årsmötet, som leddes av Ramond Gustafsson. Christina Söderman fick fortsatt förtroende som ordförande. Styrelsen i övrigt består av Gunilla Nystedt, Joachim Lorenzen, Kerstin Bogne, Aina Hansson. Bernt Arnmund och Björn Sundblad valdes in i styrelsen. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013. Bland årets aktiviteter kan nämnas åtta föredrag, båtresa med ångslupen Munter, besök i Ludgo Kyrka och Öster-Malma och Odd Fellow Huset. Förutom den sedvanliga vårresan som gick till Drottningholm och höstresan till Linköping med flygmusem och Lövsta slott. Slutligen avtackades avgående vice ordförande Ramond Gustafsson med en bok.

Efter årsmötet var skådespelerskan och numera regissören Lena Söderblom inbjuden att berätta om sitt liv och hågkomster i Thalias tjänst. Född i Göteborg kom LS tidigt i kontakt med teater livet, dels genom sina föräldrar främst sin pappa, Åke Söderblom, och dels genom sin morfar som skötte ekonomin på Göteborgs Stadsteater. Den första filmrollen fick LS av Göran Gentele i Fröken April. LS har på film gift sig med Gunnar Björnstrand, kysst Per Oscarsson, gett Jarl Kulle en örfil och arbetat mycket med Gösta Ekman i barnprogrammet Mumlan och Papphammar. Tillfälle gavs också att köpa hennes bok ”Utan en tråd en symaskins historia”. Så var ytterligare en eftermiddag till ända.

Vid pennan Christina