måndag 24 mars 2014

18 mars om Wendela Hebbe genom Ami LönnrothDen 18 mars fick medlemmar och besökare till Aktiva Seniorers föredrag, insikter och kunskap om Sveriges första kvinnliga journalist, Wendela Hebbe. Förmedlare av detta var Ami Lönnroth tidigare journalist på bl a Svenska Dagbladet. WH föddes 1808 i Småland och fick en gedigen utbildning i språk, kemi, fysik och matematik. WH:s håg stod till författandet och snart fick hon boken Arabella antagen av Lars Johan Hierta, Aftonbladets grundare. WH kom till slut till Stockholm med sina tre döttrar, anställdes av Hierta som kulturredaktör på hans tidning. Paret fick så småningom sonen Edvard, född utomlands. I Stockholm höll WH litterär salong och träffade den tidens stora. AL berättade vidare om barnens öden samt om samtidens och framtidens stora kvinnliga journalister. Föredraget uppskattades mycket!
Vid pennan,
Christina Söderman