torsdag 13 december 2018

Peter Eklund, Något håller på att hända!


Peter Eklund höll ett inspirerande och framåtblickande föredrag över temat Något håller på att hända. Det är på den Sörmländska landsbygden i småorterna som tillväxten sker. Uppbyggnaden av matkluster och projekt som Stolt mat bidrar till utvecklingen. Peter lyfte bland annat fram den bymodell som håller på att skapas i Stavsjö genom Kiladalens utveckling AB. Jürss mejeri i Flen var även ett exempel på viktig livsmedelsproduktion som sker i länet.

Flera av delmålen inom Agenda 2030 kan kopplas till den matstrategi som beslutats om i Sörmland. Prioriterade områden är närproducerat med kvalitet, resursutnyttjande i flera steg, lokala kretslopp, självförsörjning mm.

Det var en optimistisk bild som Peter målade upp för landsbygdsutvecklingen i Sörmland.

tisdag 20 november 2018

“Vad kan en landshövding göra”?


Elisabeth Nilsson höll ett mycket intressant fördrag över temat “Vad kan en landshövding göra”. Elisabeth har stora erfarenheter från sin tid i Östergötland. Den fasta punkten i arbetet har varit det anrika Slottet i Linköping, som är den äldsta profana byggnaden i Sverige. En del av Elisabeths arbete genomfördes där i samband med träffar med olika råd som landshövdingen leder, som exempelvis integrationsråd. Många mottagningar för bland annat ambassadörer, näringslivsfolk m.fl. har hållits på Slottet. Under tiden som landshövding i Östergötland har projekt som Ostlänken och regionindelning varit aktuella.

Elisabeth har flyttat tillbaka till Nyköping, men slut på projekt är det definitivt inte.
Hon är bl.a. utsedd som utredare för näringslivets roll i totalförsvaret.


onsdag 26 september 2018

"Lövsångarbna & klimatförändringarLövsångarna och klimatförändringarna
Vid vårt möte den 25 september höll professor Sven Jakobsson ett mycket intressant föredrag om Lövsångarna och klimatförändringarna. Det är Sveriges vanligaste fågel med 13 miljoner häckande par. Dessa fåglar, som väger 7,5 - 9 g honor och 9 - 11 g hannar, livnär sig på insekter och bygger sina bon på marken. Lövsångarna flyttar individuellt till Afrika söder om Sahara. På våren kommer först hannarna och väljer revir. Sedan 1980-talet fram till de senaste tio åren har hannarnas ankomst tidigarelagts med cirka 10 dagar. Honornas ankomst efter hanarna har samtidigt senarelagt från cirka tio till tretton dagar.

fredag 31 augusti 2018

Motala resan 28 aug 2018Föreningen Aktiva Seniorer i Nyköping – Oxelösund:s höstresa gick till Östergötland. Besöksmål var Vreta kloster och Motala. Vi fick en föredömlig guidning av kyrkan, som grundades på 1100-talet. I anslutning till kyrkan finns ruinerna av Sveriges äldsta nunnekloster, som tillhörde cistercienserorden. Fika intogs i fattigstugan, ett av många hus som finns bevarade runt kyrkan.
Resan fortsatte västerut till Motala. Målet var Motala verkstad, men först en lunch nere i hamnen.  I industrimuseet fick en inblick i den mångfald av verksamheter, som har skett under åren, allt från båtar, ånglok, torpeder, kylskåp mm. Verkstäderna grundades som en reparationsverkstad för kanalbygget.Dagen avslutades med fika vid slussen, Brådtom.

torsdag 2 augusti 2018

PROGRAM HÖSTEN 2018


Föredragen äger rum i Olrogsalen på Culturum kl. 13.30. Efter föredraget dricker vi kaffe utanför Olrogsalen. Pris inklusive kaffe med bröd 50 kr för medlemmar, gäller även gäster vid första mötet.
Den 25 septemberLövsångarna och klimatförändringarna”. Sven Jakobsson, professor i zoologi vid Stockholms universitet, berättar om forskning inom området vid Tovetorp.
Den 16 oktober ”Reflektioner från ett campingliv”. F.d. ambassadör Michael Odevall, berättar om sitt diplomatliv i bl.a. Berlin, Bonn, Rabatt, vid OECD och FN.
Den 13 november Elisabeth Nilsson f.d. vd för Jernkontoret, f.d. landshövding i Östergötlands län mm berättar om skillnaden mellan att ledarskap i näringslivet respektive offentlig sektor.
Den 4 december ”Hela Sverige ska leva” med Peter Eklund, fd. omvärldsanalytiker vid länsstyrelsen, nu Hela Sverige ska leva, och Sörmlands matcluster ekonomisk förening.                                                                                                                         
Resa den 28 augusti till Motala mm (se särskild inbjudan). Anmälan till Gunilla Nystedt* eller Björn Sundblad* senast den 21 augusti samt inbetalning av 550 kr till Bg 5031-6413 senast 21 augusti. (Ange Ditt/Era namn.) *De meddelar om plats finns på resan.
Medlemsavgiften är 175 kr/år sättas in på Bg 5031-6413. Ange Ditt/Era namn samt adress. Vi är tacksamma för information om ny adress, ny mail­adress samt telefon­nummer, mobilnummer till Bengt och Margaretha. Det gäller även nya medlemmar.
Under vår förening på hemsidan http://aktivaseniorer.com samt vår webb    http://asnykoping.blogspot.se  framgår program och referat från våra aktiviteter.
Ordf. Margaretha Bengtsson 0155-28 69 46, margaretha.e.bengtsson@telia.com
V. ordförande Rolf Sjöblom 0155-26 83 07,
rolf.sjoblom@tekedo.se Sekr. Björn Sundblad 0155-97 545, 070-113 99 55, bjorn.sundblad@gmail.com Kassör Bengt Söderbäck 073-092 46 80,  bes4208@gmail.com
Jan Moberg 0155-28 82 65, 070-68 48 095,
jan.moberg.nykoping@telia.com
Gunilla Nystedt reseansvarig 0155-572 43, 070-34 06 702,
gunilla.nystedt@telia.com  Gunilla Borg  070-832 13 10, gunillakk@gmail.com

28 aug 2018 ,FAS resa till Motala

Kl 8.00 avfärd med buss från Brukslagarvägen. Vi åker först till Vreta
kloster
, där vi får reda på en hel del om klostrets historia från början
av 1100-talet, blir guidade i kyrkan och muséet samt dricker kaffe i
fattigstugan.
Cirka kl 11 åker vi till Motala - Göta kanals huvudstad. Kl 12 äter vi
lunch på Hamnkrogen. Lunchen består av panerad rödspätta med
remouladsås samt ört kokt potatis, salladsbuffé och smör och bröd,
ramlösa/lättöl, samt kaffe och kaka. Alternativt pannbiff med lök,
lingon, gräddsås och potatis. Ange ev. allergier vid anmälan.
Kl 13.20 stiger vi på bussen till Industrimuséet. I Motala verkstad fr. år
1822 tillverkades en hel del mudderverk, broar och båtar för byggandet
av Göta kanal samt lok etc. Våra guider berättar om verkstadens och
kanalens framväxt och industrins utveckling.  Domestic kylskåp, spisar
mm visas också.
Ca kl 15.40  stiger vi på bussen för avfärd mot eftermiddagsfika på
Bråthoms slusscafé i Norsholm. Vi kommer till Nyköping vid 18-tiden.
Välkomna!
Anmälan till:
Gunilla Nystedt*
(
gunilla.nystedt@telia.com ; tel. 0155-572 43,
070-340 67 02) eller Björn Sundblad* (
bjorn.sundblad@gmail.com  t
el. 0155- 97 545, 070-113 99 55) .senast den 21 augusti
samt inbetalning av 550 kr till Bg 5031-6413.
(Ange Ditt/Era namn ) *De meddelar om plats finns på resan.

fredag 1 juni 2018

29 maj 2018, Stora Sundby, Magdakullan och Öja Stora Sundbys slott, 29 maj 2018
Gårdagen var en fullmatad utflykt för Aktiva Seniorer i Nyköping. Turen gick via fika vid Stora Djulö till Stora Sundby slott vid Hjälmarens strand. Ett slott med siffermagi, fyra stora torn, 12 små torn, 52 rum och 365 fönster. Slottets nuvarande ägare är familjen Klingspor.
Resan gick vidare mot Magdakullan, ett säteri med ekologisk djurhållning med rödkullor i besättningen. En god lunch intogs med råvaror från gården.
Med mätta magar vände vi norrut mot Öja gård där vi möttes av indiska vattenbufflar. Dessa djur bidrar med underlag till buffelmozzarella och buffelkött.
Dagen avslutades med eftermiddagsfika vid Stora Djulö, en perfekt avslutning på en innehållsrik dag med en blandning av den kultur, lantbruk och Den Sköna Lustgården, för att citera Selma Lagerlöf.