tisdag 1 augusti 2017

Resa till Finspång 29/8 2017


PROGRAM HÖSTEN 2017Föredragen äger rum i Olrogsalen på Culturum kl. 13.30. Efter föredraget dricker vi kaffe utanför Olrogsalen. Pris inklusive kaffe med bröd 50 kr för medlemmar, gäller även gäster vid första mötet.
Den 19 september ”Mjölkproduktion och mejeri, förr och nu.” Lars Lamberg, f.d. styrelseordförande i Arla: Samt ”Färre betesdjur i sörmländskt lantbruk. Kan vi rädda kulturlandskapet?” Helena Larsson, biolog och rådgivare vid läns­styrelsen i Sörmland.
Den 17 oktober Olof Lindén, professor i marinbiologi vid Linnéuniversitetet i Kalmar, talar om "Oceanen och vår framtid: FN:s utvecklingsmål 14 och Sveriges roll”.
Den 14 november ”Ut ur mörkret” Jan Garnert, kulturhistorisk belysningsexpert vid ÅF Lightning, berättar om vad olika ljuskällor betytt för vårt sätt att leva, tänka och vara.
Den 12 decemberBilstaden Nyköping”. Urban Nyblom, ordförande i Automobil­sällskapet, berättar.
Resa den 29 augusti till Finspång mm (se särskild inbjudan här ovan). Anmälan till Gunilla Nystedt* eller Björn Sundblad* senast den 22 augusti samt inbetalning av 500 kr till     Bg 5031-6413. (Ange Ditt/Era namn.) *De meddelar om plats finns på resan.
Medlemsavgiften är 175 kr/år sättas in på Bg 5031-6413. Ange Ditt/Era namn samt adress. Vi är tacksamma för information om ny adress, ny mail­adress samt telefon­nummer, mobilnummer) till Bengt och Margaretha. Det gäller även nya medlemmar.
Under vår förening på hemsidan http://aktivaseniorer.com samt vår webb    http://asnykoping.blogspot.se  framgår program och referat från våra aktiviteter.

    
                                                                                                                                          

torsdag 1 juni 2017

VårutflyktVår resa den 30 maj gick till Strängnäs mm. Fina mackor och kaffe serverades på Grassagården. Våra duktiga guider visade oss och berätta om bl. a Grassagården - en välbevarad borgargård med anor från 1600-talet, de äldre kvarteren samt domkyrkan med omgivningar. Kort Rogge, biskop i slutet av 1400-talet, bekostade bl a en betydande påbyggnad av kyrktornet, höjning av taket för en del av kyrkan, den fantastiska altartavlan samt diverse böcker till kyrkan. Både Gustav Vasa och Karl IX har lämnat avtryck i kyrkan. Därefter besökte vi Mariefred med Gripsholms Värdshus. Efter ett intressant besök på Hornsuddens Eko-café vände vi hemåt. Höstens program mailas ut i början av augusti och skickas per brev till de som saknar mail eller skrivare.
Trevlig sommar!

fredag 28 april 2017

Föredrag av Lars Viper, 25 april 2017Lars Viper, kyrkoherde i Nyköpings församling, höll ett inspirerande föredrag om Franciskus från Assisi.
Vi fick följa hans utveckling från förmögen ung man med riddarutbildning.  Han genomgick en kris efter att ha blivit sårad i strid. Han fick då en kallelse ”Bygg upp mitt hus”, som kom att leda honom till ett helt annat liv med vurm för natur och djur, enkelhet och fattigdom samt fredlig samexistens. Detta blev grunden för Franciskanerorden.
Lars visade bilder från Assisi, främst från basilikan San Francesco, där Franciskus är begravd. Basilikan innehåller fantastiska konstskatter.
Det medeltida franciskanerklostret i Nyköping presenterades också.

onsdag 22 mars 2017

Kustsamhällen i Bohuslän 21 mars 2017Ann-Mari Westerlind, arkitekt från Nyköping, berättade för Aktiva seniorer om kustsamhällen i Bohuslän och deras utveckling under flera hundra år. Ann-Mari och hennes make Gunnar har genomfört flera inventeringar sedan 1970-talet till nutid. Förutsättningar för orternas läge och deras utveckling illustrerades med antal vackra och beskrivande bilder från samhällen som Grundsund och Fiskebäckskil.  Utvecklingen har främst styrts av fiskets förändring. Detta bottnar mycket i genomförande av EU-beslut.  Samhällen där fisket har försvunnit har omvandlats till fritidsboende med större fastigheter och nyanlagda marinor. Bohus Malmön är ett exempel på denna typ av förändring. Däremot har Hunnebostrand bevarat sin genuina bebyggelse.

söndag 19 mars 2017

Program våren 2017Föredragen äger rum i Olrogsalen på Culturum kl. 13.30. Efter föredraget dricker vi kaffe utanför Olrogsalen. Pris inklusive kaffe med bröd 50 kr för medlemmar, gäller även gäster vid första mötet.
Den 24 januari ”Polarforskning, logistik och guidning i Arktis och Antarktis”.        Åsa Lindgren forskningssamordnare på Polarforskningssekretariatet samt frilansande guide berättar och visar bilder.
Den 21 februari ”Förtrollad av ädel metall”– med silversmed Anna-Stina Åberg. Hon har bl.a. gjort smycken, sakralt silver till samtliga stift och designat bestick.
Den 21 mars ”Kustorter i Bohuslän under 500 år - från enkla fiskelägen till påkostade fritidssamhällen.” Arkitekt Ann-Mari Westerlind berättar.
Den 25 aprilFranciskanermunkar i Nyköpings kloster”. Lars Viper kyrkoherde i Nyköpings församling talar om Franciskus från Assisi - ekologen, fredsvännen och reformatorn.
Resa den 9 maj till Ericsbergs slott i egna bilar. Guidning kl 14. 00 och därefter fika. Anmälan till Gunilla eller Björn senast den 5 maj samt inbetalning med namn! av 130 kr till Bg 5031-6413 .  Ange om Du har plats i bilen eller åker med någon annan.
Resa den 30 maj till Strängnäs, Mariefred och Hornudden med guidningar, lunch förmiddags- och eftermiddagskaffe. Anmälan från 1 maj till senast den 23 maj till Gunilla eller Björn samt inbetalning av 650 kr till Bg 5031-6413. (Ange Ditt/Era namn.)
Medlemsavgiften 175 kr sättas in på Bg 5031-6413 under januari månad. Ange Ditt/Era namn. Vi är tacksamma för information om ny adress, ny mail­adress samt telefonnummer till Margaretha. Det gäller även nya medlemmar.

Under vår förening på hemsidan http/aktivaseniorer.com samt vår webb    http://asnykoping.blogspot.se  framgår program och referat från våra aktiviteter.

lördag 25 februari 2017

Årsmöte 2017 samt Anna-Stina Åberg Den 21/2 hade föreningen årsmöte. Ett drygt 60-tal medlemmar lyssnade på mötesordföranden Ramond Gustavssons genomgång. Under året har föreningen ordnat 8 intressanta föredrag och 3 resor, varav två heldagsresor.  Medlemsavgiften 175 kr är oförändrad. Anders Bengtsson och Bengt Söderbäck valdes till nya styrelseledamöter och övriga i styrelsen är följande Margaretha Bengtsson (ordf.) Aina Hansson, Gunilla Nystedt, Gunilla Borg samt Björn Sundblad. Margaretha avtackade Joachim Lorenzen som har varit med i styrelsen i 6 år och avgående revisorn Tor Hallstedt samt Kerstin Bogne som lämnar valberedningen
  Efter årsmötet berättade Anna-Stina Åberg om sin resa från de första smyckena i kopparplåt som 13-åring till de fantastiska halssmycken och ringar mm i silver hon sedan gjort. Hon visade hur hon tänkt på både funktion och användarvänlighet vid utformning av olika föremål bland annat hennes omfattande produktion/design av bestick respektive sakralt silver. Anna-Stina ser ingen motsättning mellan det yttre livet med vackra flärdfulla föremål och det inre med den religiösa måltiden mm. Från barndomen har hon med sig poesin, uppskattningen av anrika miljöer och vackra föremål samt måltidens gemenskap