måndag 28 januari 2019

MEKONG – INDOKINAS MODERGöran Forsmark höll ett föredrag om upplevelser från resan i Thailand, Laos och Kambodja. Det var ett föredrag som både inspirerade och berörde deltagarna djupt. Den röda tråden i föredraget var Mekongfloden, vars vatten snarare är åt det guldbruna hållet. De färdades 30 mil på floden i långsmala och grundgående båtar. Viktiga upplevelser var de vackra templen med sina guldglänsande buddhastatyer. Ett något annorlunda var det knasiga Vita templet. Det mest berömda är Angkor Vat, som upptäcktes under sent 1880-tal.  Hela det enorma området med en mängd tempel utgör ett världskulturarv. Tredje delen och viktigaste var beskrivningen av de avskyvärda handlingarna (folkmord), som utfördes under Röda Khmerernas skräckvälde.  Två av åtta miljoner dödades. Detta har det varit förvånansvärt tyst om.

Göran Forsmark


söndag 13 januari 2019

PROGRAM VÅREN 2019


PROGRAM VÅREN 2019
Föredragen 2 - 4 äger rum i Olrogsalen på Culturum kl. 13.30. Efter föredraget dricker vi kaffe utanför Olrogsalen. Pris inklusive kaffe med bröd 50 kr för medlemmar.
Den 22 januari Mekong-Indokinas moderGöran Forsmark berättar om sin resa från norra Thailand via Laos till Kambodja 6 - 20 november 2018. OBS ROSVALLA VID RECEPTIONEN!
Den 19 februari Föreningsstämma. ”Johan Skytte -Gustav II Adolfs lärare, riksråd, diplomat och generalguvernör över LivlandDavid Lindén, historiker, journalist och ledarskribent, berättar.
Den 19 marsFyrarAnn-Marie Larsson från Svenska Fyrsällskapet berättar om några fyrar i våra farvatten deras kulturhistoria, människor som levt där och händelser i deras närhet.
Den 23 aprilSvenskspår i österled från vikingar och karoliner m.fl”. Bo Sunnefeldt från Karlsborg berättar om historia och nutids­förhållanden i Baltikum, Vitrysslands, Ukraina och västligaste Ryssland.      
Kortresa med egna bilar den 14 maj till Marmorbruksmuséet i Kolmården med guidning och fika. Anmälan till Gunilla Nystedt* eller Björn Sundblad* senast den 7 maj. Program kommer att mailas ut senare.
Resa den 28 maj till Söderköping med omnejd. Anmälan till Gunilla Nystedt* eller Björn Sundblad* senast den 20 maj samt inbetalning av 660 kr till Bg 5031-6413. (Ange Ditt/Era namn.) *De meddelar om plats finns på resan. Program kommer att mailas ut senare.
Medlemsavgiften 175 kr/år sättas in på Bg 5031-6413. Ange Ditt/Era namn samt adress. Vi är tacksamma för information om ny adress, ny mail­adress samt telefon­nummer, mobilnummer till Bengt och Margaretha. Det gäller även nya medlemmar.
Under vår förening på hemsidan http://aktivaseniorer.com samt vår webb    http://asnykoping.blogspot.se  framgår program och referat från våra aktiviteter.

torsdag 13 december 2018

Peter Eklund, Något håller på att hända!


Peter Eklund höll ett inspirerande och framåtblickande föredrag över temat Något håller på att hända. Det är på den Sörmländska landsbygden i småorterna som tillväxten sker. Uppbyggnaden av matkluster och projekt som Stolt mat bidrar till utvecklingen. Peter lyfte bland annat fram den bymodell som håller på att skapas i Stavsjö genom Kiladalens utveckling AB. Jürss mejeri i Flen var även ett exempel på viktig livsmedelsproduktion som sker i länet.

Flera av delmålen inom Agenda 2030 kan kopplas till den matstrategi som beslutats om i Sörmland. Prioriterade områden är närproducerat med kvalitet, resursutnyttjande i flera steg, lokala kretslopp, självförsörjning mm.

Det var en optimistisk bild som Peter målade upp för landsbygdsutvecklingen i Sörmland.

tisdag 20 november 2018

“Vad kan en landshövding göra”?


Elisabeth Nilsson höll ett mycket intressant fördrag över temat “Vad kan en landshövding göra”. Elisabeth har stora erfarenheter från sin tid i Östergötland. Den fasta punkten i arbetet har varit det anrika Slottet i Linköping, som är den äldsta profana byggnaden i Sverige. En del av Elisabeths arbete genomfördes där i samband med träffar med olika råd som landshövdingen leder, som exempelvis integrationsråd. Många mottagningar för bland annat ambassadörer, näringslivsfolk m.fl. har hållits på Slottet. Under tiden som landshövding i Östergötland har projekt som Ostlänken och regionindelning varit aktuella.

Elisabeth har flyttat tillbaka till Nyköping, men slut på projekt är det definitivt inte.
Hon är bl.a. utsedd som utredare för näringslivets roll i totalförsvaret.


onsdag 26 september 2018

"Lövsångarbna & klimatförändringarLövsångarna och klimatförändringarna
Vid vårt möte den 25 september höll professor Sven Jakobsson ett mycket intressant föredrag om Lövsångarna och klimatförändringarna. Det är Sveriges vanligaste fågel med 13 miljoner häckande par. Dessa fåglar, som väger 7,5 - 9 g honor och 9 - 11 g hannar, livnär sig på insekter och bygger sina bon på marken. Lövsångarna flyttar individuellt till Afrika söder om Sahara. På våren kommer först hannarna och väljer revir. Sedan 1980-talet fram till de senaste tio åren har hannarnas ankomst tidigarelagts med cirka 10 dagar. Honornas ankomst efter hanarna har samtidigt senarelagt från cirka tio till tretton dagar.

fredag 31 augusti 2018

Motala resan 28 aug 2018Föreningen Aktiva Seniorer i Nyköping – Oxelösund:s höstresa gick till Östergötland. Besöksmål var Vreta kloster och Motala. Vi fick en föredömlig guidning av kyrkan, som grundades på 1100-talet. I anslutning till kyrkan finns ruinerna av Sveriges äldsta nunnekloster, som tillhörde cistercienserorden. Fika intogs i fattigstugan, ett av många hus som finns bevarade runt kyrkan.
Resan fortsatte västerut till Motala. Målet var Motala verkstad, men först en lunch nere i hamnen.  I industrimuseet fick en inblick i den mångfald av verksamheter, som har skett under åren, allt från båtar, ånglok, torpeder, kylskåp mm. Verkstäderna grundades som en reparationsverkstad för kanalbygget.Dagen avslutades med fika vid slussen, Brådtom.

torsdag 2 augusti 2018

PROGRAM HÖSTEN 2018


Föredragen äger rum i Olrogsalen på Culturum kl. 13.30. Efter föredraget dricker vi kaffe utanför Olrogsalen. Pris inklusive kaffe med bröd 50 kr för medlemmar, gäller även gäster vid första mötet.
Den 25 septemberLövsångarna och klimatförändringarna”. Sven Jakobsson, professor i zoologi vid Stockholms universitet, berättar om forskning inom området vid Tovetorp.
Den 16 oktober ”Reflektioner från ett campingliv”. F.d. ambassadör Michael Odevall, berättar om sitt diplomatliv i bl.a. Berlin, Bonn, Rabatt, vid OECD och FN.
Den 13 november Elisabeth Nilsson f.d. vd för Jernkontoret, f.d. landshövding i Östergötlands län mm berättar om skillnaden mellan att ledarskap i näringslivet respektive offentlig sektor.
Den 4 december ”Hela Sverige ska leva” med Peter Eklund, fd. omvärldsanalytiker vid länsstyrelsen, nu Hela Sverige ska leva, och Sörmlands matcluster ekonomisk förening.                                                                                                                         
Resa den 28 augusti till Motala mm (se särskild inbjudan). Anmälan till Gunilla Nystedt* eller Björn Sundblad* senast den 21 augusti samt inbetalning av 550 kr till Bg 5031-6413 senast 21 augusti. (Ange Ditt/Era namn.) *De meddelar om plats finns på resan.
Medlemsavgiften är 175 kr/år sättas in på Bg 5031-6413. Ange Ditt/Era namn samt adress. Vi är tacksamma för information om ny adress, ny mail­adress samt telefon­nummer, mobilnummer till Bengt och Margaretha. Det gäller även nya medlemmar.
Under vår förening på hemsidan http://aktivaseniorer.com samt vår webb    http://asnykoping.blogspot.se  framgår program och referat från våra aktiviteter.
Ordf. Margaretha Bengtsson 0155-28 69 46, margaretha.e.bengtsson@telia.com
V. ordförande Rolf Sjöblom 0155-26 83 07,
rolf.sjoblom@tekedo.se Sekr. Björn Sundblad 0155-97 545, 070-113 99 55, bjorn.sundblad@gmail.com Kassör Bengt Söderbäck 073-092 46 80,  bes4208@gmail.com
Jan Moberg 0155-28 82 65, 070-68 48 095,
jan.moberg.nykoping@telia.com
Gunilla Nystedt reseansvarig 0155-572 43, 070-34 06 702,
gunilla.nystedt@telia.com  Gunilla Borg  070-832 13 10, gunillakk@gmail.com