torsdag 25 januari 2018

Sveriges Sjöar 23 januari 2018
Sten Bergström presenterade sin bok "Sveriges Sjöar – en del av oss". Sverige är ovanligt rikt på sjöar. Den totala sjöytan är i samma storleksordning som vårt grannland Danmark. Det finns minst 100 000 att välja bland och mängder av aspekter att utveckla! Presentationen gav en inspirerande och tankeväckande bild av det svenska sjölandskapets mångfald samt dess betydelse för natur, kultur, historia, samhällsutveckling och människor. Sten tog oss med på en resa genom Sverige, där samhällen, städer, byar och natur besöks med sjöar som utgångspunkt. Överallt är sjöarnas närvaro märkbar, där vattnet påverkar livet för både människa och djur. Förutom att de större sjöarna presenterades så kom även Nyköpingsån upp under föredraget.

onsdag 10 januari 2018

PROGRAM VÅREN 2018PROGRAM VÅREN 2018 
Föredragen äger rum i Olrogsalen på Culturum kl. 13.30. Efter föredraget dricker vi kaffe utanför Olrogsalen. Pris inklusive kaffe med bröd 50 kr för medlemmar, gäller även gäster vid första mötet.
Den 23 januariSveriges sjöar – en del av oss”. Sten Bergström fd. forskningschef vid SMHI berättar om arbetet med den nyutkomna boken om Sveriges sjöar.              
Den 20 februari ”Bhutan – Åskdrakens land”. Arne Georgzen, investerings­rådgivare vid statliga riskkapitalbolaget Swedfund Int. bildare av Svensk-Bhutaniska Föreningen (1986) och reseledare till Bhutan mm. berättar.
Den 20 mars ”Gustav Dahlén” Anders Johnson, skriftställare och närings­livshistoriker samt fd. chefredaktör för DN berättar.
Den 24 april ”Läkare i världen”. Anna Minkova Falk berättar om sin utbildning till läkare i Bulgarien samt om att arbeta som läkare i Bulgarien, Sverige och Abu Dhabi.                                                                                                                                     
Resa den 29 maj till Stora Sundby Slott mm.
Anmälan till Gunilla Nystedt* eller Björn Sundblad* senast den 21 maj samt senast 22 maj inbetalning av 620 kr till Bg 5031-6413. (Ange Ditt/Era namn.) *De meddelar om plats finns på resan sättas in på Bg 5031-6413
.
Medlemsavgiften är 175 kr/år              Ange Ditt/Era namn samt adress. Vi är tacksamma för information om ny adress, ny mail­adress samt telefon­nummer, mobilnummer) till Bengt och Margaretha. Det gäller även nya medlemmar.
Under vår förening på hemsidan http://aktivaseniorer.com samt vår webb    http://asnykoping.blogspot.se  framgår program och referat från våra aktiviteter.

Januari 2018 - Hej och God Fortsättning!

Nu drar vi snart igång årets verksamhet. Välkomna!

Den 23 januari kl 13.30 i Olrogsalen kommer Sten Bergström, fd. forskningschef vid SMHI att berätta om boken Sveriges sjöar.
Både Sten Bergström och medförfattaren Mats Andréasson har under hela sina yrkesliv arbetat med vattenfrågor. I boken, som är rikligt illustrerad med naturfotografier presenterar de, fakta och egna berättelse.
Sjöarna har betytt mycket för hur hela det svenska samhället utvecklats. Sjöarnas berättelse är också berättelsen om Sverige från då till nu. Sjöarna och vattendragen har haft olika betydelse genom åren. De har varit oumbärliga för transporter och en förutsättning för många industriers framväxt för att bara ta några av många exempel.

Den 20 oktober 2015 var Sten Bergström hos oss och berättade om vårt framtida klimat. Då fick vi bl a se bilder med höga vattennivåer något som förutses inträffa oftare i framtiden.
Ta gärna med intresserade gäster. Vidarebefordra gärna detta mail till intresserade bekanta.
Välkomna!
Aktiva Seniorer Nyköping och Oxelösund genom 
Margaretha Bengtsson (ordf.)

tisdag 19 december 2017

12/6´17 Bilstaden NyköpingUrban Nyblom från Nyköpings Automobilsällskap höll 12 dec.2017 en inspirerande exposé över temat Bilstaden Nyköping, täckande perioden 1838 – 2017. Det började med Ångvagnen och dess konstruktör Norberg från Stigtomta. Sällskapet har förverkligat iden att bygga en körklar vagn utgående från Norbergs modell. År 1937 bildades ANA som ett dotterbolag till NK. Bilar som Chrysler och Plymouth levererades i lådor från USA och sattes ihop i Nyköping. Efter andra världskriget blev ANA generalagent för traktorn Grålle. År 1960 övertogs ANA av SAAB. Det nybildade bolaget hade bil- och traktortillverkning, bilimport och ett stort nät av återförsäljare. Under årens lopp har Nyköping varit viktigt även för andra märken, som Standard, Valiant, Dodge. Urban berättade också om sällskapets välbesökta träffar i hamnen och klubblokalen ute på Skavsta.

fredag 24 november 2017

14 nov. 2017 ”Oceanen och vår framtid
Professor Olof Lindén vid Linnéuniversitet gästade föreningen och höll ett inspirerande fördrag på ämnet: ”Oceanen och vår framtid: FN:s utvecklingsmål och Sveriges roll”. Olof Lindén är verksam vid World Maritime University i Malmö. Vid WMU genomförs högre utbildningar med deltagare främst från Asien och Afrika. Olof berättade om havsrättslagar och deras efterlevnad. Aktuella frågor om plasten i världshaven, klimatpåverkan på havsnivåer och vattentemperatur, fiskets utveckling togs också upp. Betydelsen av sk. Marine Protected Areas (MPA) nämndes också. Ett område där skyddet kan vara av stor betydelse är exempelvis där problem finns med kollisioner mellan snabbgående transportfartyg och valar. Ett sådant område är Fundy Bay utanför Kanadas östkust

torsdag 19 oktober 2017

17 oktober 2017, Oceanen och vår framtidDe största torskar i våra närliggande hav finns i Öresund, där trålning år förbjuden och fiskeproduktionen stor. Sten Bengtsson tog bilden.
Professor Olof Lindén vid Linnéuniversitet gästade föreningen och höll ett inspirerande fördrag på ämnet: ”Oceanen och vår framtid: FN:s utvecklingsmål och Sveriges roll”. Olof Lindén är verksam vid World Maritime University i Malmö. Vid WMU genomförs högre utbildningar med deltagare främst från Asien och Afrika. Olof berättade om havsrättslagar och deras efterlevnad. Aktuella frågor om plasten i världshaven, klimatpåverkan på havsnivåer och vattentemperatur, fiskets utveckling togs också upp. Betydelsen av sk. Marine Protected Areas (MPA) nämndes också. Ett område där skyddet kan vara av stor betydelse är exempelvis där problem finns med kollisioner mellan snabbgående transportfartyg och valar. Ett sådant område är Fundy Bay utanför Kanadas östkust.

måndag 2 oktober 2017

Årdala kyrka 26 sept 2017

Aktiva Seniorer i Nyköping-Oxelösund besökte den 26 september Årdala kyrka och Sigrudslunds café och handelsbod. Vi fick en intressant guidning utanför och i kyrkan av Ellert Karlsson.  Den första kyrkan byggdes på 1100-talet. Det nuvarande smala kyrktornet är typiskt för Sörmland. När August Strindberg var 10 år bodde han och hans bror Axel ett tag i klockargården intill kyrkan. Vid Sigridslund berättade Anne-Chatrine Karlsson bl.a. att skolan fick namn efter Sigrid en sexårig dotter till ägarna av Vibyholm. Vid invigningen år 1826 sköt hennes 21-årige bror salut, varvid han avled. Elever med lång skolväg fick bo i ett internat intill skolan. Vi avnjöt jättegoda räksmörgåsar och kaffe i en tidigare skolsal.
Välkomna till ”Oceanen och vår framtid” med Olof Lindén den 17 oktober 13.30 i Olrogsalen.