torsdag 19 oktober 2017

17 oktober 2017, Oceanen och vår framtidDe största torskar i våra närliggande hav finns i Öresund, där trålning år förbjuden och fiskeproduktionen stor. Sten Bengtsson tog bilden.
Professor Olof Lindén vid Linnéuniversitet gästade föreningen och höll ett inspirerande fördrag på ämnet: ”Oceanen och vår framtid: FN:s utvecklingsmål och Sveriges roll”. Olof Lindén är verksam vid World Maritime University i Malmö. Vid WMU genomförs högre utbildningar med deltagare främst från Asien och Afrika. Olof berättade om havsrättslagar och deras efterlevnad. Aktuella frågor om plasten i världshaven, klimatpåverkan på havsnivåer och vattentemperatur, fiskets utveckling togs också upp. Betydelsen av sk. Marine Protected Areas (MPA) nämndes också. Ett område där skyddet kan vara av stor betydelse är exempelvis där problem finns med kollisioner mellan snabbgående transportfartyg och valar. Ett sådant område är Fundy Bay utanför Kanadas östkust.

måndag 2 oktober 2017

Årdala kyrka 26 sept 2017

Aktiva Seniorer i Nyköping-Oxelösund besökte den 26 september Årdala kyrka och Sigrudslunds café och handelsbod. Vi fick en intressant guidning utanför och i kyrkan av Ellert Karlsson.  Den första kyrkan byggdes på 1100-talet. Det nuvarande smala kyrktornet är typiskt för Sörmland. När August Strindberg var 10 år bodde han och hans bror Axel ett tag i klockargården intill kyrkan. Vid Sigridslund berättade Anne-Chatrine Karlsson bl.a. att skolan fick namn efter Sigrid en sexårig dotter till ägarna av Vibyholm. Vid invigningen år 1826 sköt hennes 21-årige bror salut, varvid han avled. Elever med lång skolväg fick bo i ett internat intill skolan. Vi avnjöt jättegoda räksmörgåsar och kaffe i en tidigare skolsal.
Välkomna till ”Oceanen och vår framtid” med Olof Lindén den 17 oktober 13.30 i Olrogsalen.

tisdag 26 september 2017

Mejerier och miljö, 19 sept. 2017Vid vårt möte den 19 september berättade agronom Lars Lamberg fd. ordförande i Arla, att vi år 1900 hade 400-500 000 mjökbönder i landet. Antalet mjölkbönder har därefter halverats var tionde år, men mjölkproduktion är den samma. Hur mjölk distribuerats till konsumenter och hur mejerier utvecklats respektive fusionerats har påverkats av ökade hygienkrav och upphörande av statliga subventioner samt av den internationella marknaden. Helena Larsson från länsstyrelsen konstaterade att antalet betande nötkreatur i länet minskat under de senaste 40 åren. Besättningarnas storlek har ökat liksom bete på åkrar istället för på naturbetesmark. För biologisk mångfald är betning av naturbetesmark viktigt. Värdena försvinner om skog tar över.

tisdag 1 augusti 2017

Resa till Finspång 29/8 2017


PROGRAM HÖSTEN 2017Föredragen äger rum i Olrogsalen på Culturum kl. 13.30. Efter föredraget dricker vi kaffe utanför Olrogsalen. Pris inklusive kaffe med bröd 50 kr för medlemmar, gäller även gäster vid första mötet.
Den 19 september ”Mjölkproduktion och mejeri, förr och nu.” Lars Lamberg, f.d. styrelseordförande i Arla: Samt ”Färre betesdjur i sörmländskt lantbruk. Kan vi rädda kulturlandskapet?” Helena Larsson, biolog och rådgivare vid läns­styrelsen i Sörmland.
Den 17 oktober Olof Lindén, professor i marinbiologi vid Linnéuniversitetet i Kalmar, talar om "Oceanen och vår framtid: FN:s utvecklingsmål 14 och Sveriges roll”.
Den 14 november ”Ut ur mörkret” Jan Garnert, kulturhistorisk belysningsexpert vid ÅF Lightning, berättar om vad olika ljuskällor betytt för vårt sätt att leva, tänka och vara.
Den 12 decemberBilstaden Nyköping”. Urban Nyblom, ordförande i Automobil­sällskapet, berättar.
Resa den 29 augusti till Finspång mm (se särskild inbjudan här ovan). Anmälan till Gunilla Nystedt* eller Björn Sundblad* senast den 22 augusti samt inbetalning av 500 kr till     Bg 5031-6413. (Ange Ditt/Era namn.) *De meddelar om plats finns på resan.
Medlemsavgiften är 175 kr/år sättas in på Bg 5031-6413. Ange Ditt/Era namn samt adress. Vi är tacksamma för information om ny adress, ny mail­adress samt telefon­nummer, mobilnummer) till Bengt och Margaretha. Det gäller även nya medlemmar.
Under vår förening på hemsidan http://aktivaseniorer.com samt vår webb    http://asnykoping.blogspot.se  framgår program och referat från våra aktiviteter.

    
                                                                                                                                          

torsdag 1 juni 2017

VårutflyktVår resa den 30 maj gick till Strängnäs mm. Fina mackor och kaffe serverades på Grassagården. Våra duktiga guider visade oss och berätta om bl. a Grassagården - en välbevarad borgargård med anor från 1600-talet, de äldre kvarteren samt domkyrkan med omgivningar. Kort Rogge, biskop i slutet av 1400-talet, bekostade bl a en betydande påbyggnad av kyrktornet, höjning av taket för en del av kyrkan, den fantastiska altartavlan samt diverse böcker till kyrkan. Både Gustav Vasa och Karl IX har lämnat avtryck i kyrkan. Därefter besökte vi Mariefred med Gripsholms Värdshus. Efter ett intressant besök på Hornsuddens Eko-café vände vi hemåt. Höstens program mailas ut i början av augusti och skickas per brev till de som saknar mail eller skrivare.
Trevlig sommar!

fredag 28 april 2017

Föredrag av Lars Viper, 25 april 2017Lars Viper, kyrkoherde i Nyköpings församling, höll ett inspirerande föredrag om Franciskus från Assisi.
Vi fick följa hans utveckling från förmögen ung man med riddarutbildning.  Han genomgick en kris efter att ha blivit sårad i strid. Han fick då en kallelse ”Bygg upp mitt hus”, som kom att leda honom till ett helt annat liv med vurm för natur och djur, enkelhet och fattigdom samt fredlig samexistens. Detta blev grunden för Franciskanerorden.
Lars visade bilder från Assisi, främst från basilikan San Francesco, där Franciskus är begravd. Basilikan innehåller fantastiska konstskatter.
Det medeltida franciskanerklostret i Nyköping presenterades också.