lördag 28 januari 2017

Polarforskning, Åsa Lindgren 24 jan 2017

Åsa Lindgren vid Polarforskningssekretariatet höll ett inspirerande föredrag för Aktiva Seniorer. Hon berättade om planering och genomförande av expeditioner till Arktis och Antarktis. Expeditionerna genomförs bl.a. med svenska isbrytare i ett brett internationellt samarbete. 

Säkerhetsaspekter kring isbjörnar i norr och glaciärsprickor på Antarktis i söder behandlades också. Viktiga forskningsområden i polarområdena berör permafrost, sediment, shelfis-sprickor, värmebudget på smältande isytor. 

Klimatfrågor var även uppe till diskussion bl.a. kring födointag för djurlivet. Forskningen uppe i norra Sverige vid Abisko fick vi även en inblick i. 

Summa summarum ett mycket innehållsrik föredrag. Till föredraget visades vackra naturbilder från polarområdena med bl.a. pingviner.