onsdag 20 november 2013

Nyköpings gamla medicinjournaler avslöjar,


I alla tider har människan fascinerats av sjukdomars uppkomst och botande och därmed också de som hade och har egenskapen och kunskapen att bota detta. Så var också fallet den 12 november.

Denna eftermiddag kom ett stort antal medlemmar ,och icke sådana, för att lyssna till de två pensionerade läkarna Roland Sahl och Henning Höjer som kåserade om anekdoter kring gamla sjukhusjournaler från 1800-talet och från Nyköpings Lasarett.

Vi fick vara med om en intressant resa vad sjukhusets journaler kunde berätta om; olyckor, sjukdomar, bedövning, narkos, instruktioner till dåtidens personal, hur snabbt nyheter spreds t.ex. eternarkos, hur man lyckades i och vilka operationer som genomfördes, antiseptikens utveckling, förlossningar.

Ni är båda hjärtligt välkomna till ett senare tillfälle för mer kåserier!


måndag 4 november 2013

26 november 2013, Tema IslandEn av de sista dagarna i oktober hade Aktiva Seniorer bjudit in Jan Sundberg, ornitolog, att berätta om en två veckors resa till Island i juni i år.

Med en fyrhjulsdriven jeep tog man sig runt större delen av ön. Vägarna håller en relativt god standard. Broar är sällsynta. Man kör tvärs över bäckarna, en gång med nära nog vådligt resultat. Ön hyser 325 000 innevånare och lika många får. I Rejkavik är 125 000 bosatta.

JS bjöd på otaliga vackra naturbilder med blommor såsom fjällsippa, gul vallmo, lupiner. Vi fick även se ett antal närstudier av fåglar, bland annat alfåglar, tretåig mås, stormfåglar tordmule och lunnefågel. Veckan bjöd även på en fyra timmars tur med fiskebåt och valsafari, där man beskådade knölval, vikval och tumlare.

Föredraget uppskattades mycket.

15 oktober 2013, Moskébesök


I mitten av oktober besökte Aktiva Seniorer medlemmar en ovanlig
och, för oss i Nyköping okänd kyrka, Moskén vid St Annegatan
Ett trettiotal medlemmar slöt upp för en mycket intressant och 
givande eftermiddag.
Vi fick först höra Imamen Ibrahim Ben Alaya berätta om sin 
bakgrund; kommer från Tunisien, sex barn, jobbar i hemtjänsten 
och som studiekonsulent.
Man startade sin verksamhet först i en källare och har nu en för-
samling om 400 medlemmar i Nyköping. Ibrahim berättade om 
de fem grundpelarna i muslimsk tro; Bön 5ggr/dag, Ramadan, 
Trosbekännelsen, Välgörenhet, Pilgrimsfärden till Mekka. Vidare 
att Islam betyder fred, fröjd, underkastelse till Gud(Allah). 
Innan fredags bönen tvättas händer, fötter, ansikte, näsa och mun.
Renligheten är viktig. Bönen innebär önskan, en relation till 
Allah och en stund reflektion.
En Imam väljs efter han klarar av de fem grundpelarna, 2-3 års 
studier efter gymnasium, goda kunskaper om Koranen, och att 
församlingen accepterar och väljer personen ifråga.


Att besöket var uppskattat tydde på en lång och intensiv frågestund efteråt.