måndag 4 november 2013

15 oktober 2013, Moskébesök


I mitten av oktober besökte Aktiva Seniorer medlemmar en ovanlig
och, för oss i Nyköping okänd kyrka, Moskén vid St Annegatan
Ett trettiotal medlemmar slöt upp för en mycket intressant och 
givande eftermiddag.
Vi fick först höra Imamen Ibrahim Ben Alaya berätta om sin 
bakgrund; kommer från Tunisien, sex barn, jobbar i hemtjänsten 
och som studiekonsulent.
Man startade sin verksamhet först i en källare och har nu en för-
samling om 400 medlemmar i Nyköping. Ibrahim berättade om 
de fem grundpelarna i muslimsk tro; Bön 5ggr/dag, Ramadan, 
Trosbekännelsen, Välgörenhet, Pilgrimsfärden till Mekka. Vidare 
att Islam betyder fred, fröjd, underkastelse till Gud(Allah). 
Innan fredags bönen tvättas händer, fötter, ansikte, näsa och mun.
Renligheten är viktig. Bönen innebär önskan, en relation till 
Allah och en stund reflektion.
En Imam väljs efter han klarar av de fem grundpelarna, 2-3 års 
studier efter gymnasium, goda kunskaper om Koranen, och att 
församlingen accepterar och väljer personen ifråga.


Att besöket var uppskattat tydde på en lång och intensiv frågestund efteråt.