söndag 26 april 2015

Bertil Widjeskog om Sverigehjälpen 23 april 2015


 
 (Bilderna föreställer föredragshållaren Bertil Widjeskog samt hans veteranmedaljerna.)

Den 23 april kåserade den finlandssvenske journalisten Bertel Widjeskog över ämnet; Sverigehjälpen till Finland under andra världskriget. Finland har upplevt tre krig under 1900-talet; Vinterkriget, Fortsättningskriget och Lapplandskriget. Den 27 april är det 75 år sedan Lapplandskriget slöts. Det är Nationell Veterandag med allmän flaggdag och man hedrar de stupade med granriskransar samt Finlandia. Hjälpvilligheten var stor i Sverige; jordbruks hjälp, redskap, kläder och skodon, arbetshjälp till finska gårdar, där Sverige stod för lönen och Finland för kost och logi, livsmedel potatis, vapensändningar, de finska krigsbarnen. Flera kända svenskar stödde och uppmuntrade hjälpen såsom; Per-Albin Hansson, Wilhelm Moberg bland andra. En mycket intressant eftermiddag i Godtemplargården!