torsdag 4 augusti 2016

Program HÖSTEN 2016

Resa den 30 augusti: Om Baltzar von Platen och Göta kanal med buss­resa, föredrag, guidning, båttur och förtäring. Se separat program. 
                               
Resa den 28 september till Tovetorp med föredrag av prof.Sven Jakobsson 
kl 15. Anmälan till Björn Sundblad senast 23/9 för samåkning och fika. Samling kl 14 
på Ekensbergs grusparkering (vid Lenningsväg norr om vårdcentralen) för de som inte 
tar sig till Tovetorp (forskningsstation för djurs beteende)på egen hand. Pris för fikat 50 kr.
                                          
Övriga föredrag äger rum i Olrogsalen på Culturum kl. 13.30.
Efter föredraget dricker vi kaffe utanför Olrogsalen. Pris inklusive kaffe ed bröd 50 kr för medlemmar, gäller även gäster vid första mötet.
                                                   
Den 18 oktober: Nils Olander, intendent vid Tekniska museet, berättar om ”Telekommunikationshistoria från morse till mobiltelefon"
                                         
Den 15 november: Bo Bjelfvenstam, författare och TV-producent, berättar om ”Livet och människorna på Ökna slott, intrigerna och den nya tekniken från och med år 1842”.
                                             
Den 6 december, Bertel Widjeskog, journalist från Jakobstad berättar om ”Krigsjular i Finland”.
                                          
Medlemsavgiften är 175 kr/år.  För hösten är det 100 kr.  Avgiften sätts in på Bg 5031-6413. Ange Ditt/Era namn. Medlemmar har företräde till våra resor. Vi är tacksamma för information om ny adress eller ny mail­adress till Joachim Lorenzen och Margaretha Bengtsson.
                                                                       
Under vår förening på hem­sidan http/aktivaseniorer.com framgår program och referat från våra aktiviteter.