fredag 9 september 2016

TOVETORP 28 SEPTEMBER 2016
AKTIVA SENIORER TILL TOVETORP 28 SEPTEMBER 2016
                                                                                      
Onsdagen 28 september åker vi till Tovetorp Forskningsstation, som drivs
av Stockholm Universitets Zoologiska institution. Föredrag och visning av
Professor Sven Jacobsson börjar kl 15.00.
Sven Jacobsson kommer att berätta om pågående projekt som gäller
djurens evolution, ekologi och beteende. Han kommer att berör forskning
kring fåglar som höns, kråkor och talgoxar. Det pågår även fjärilsforskning
och projekt med dovhjortar. Studier av vargvalpar pågår också.
Vi kommer att göra en kortare vandring utomhus och kan komma i kontakt
med dovhjort och fåglar. Besök på laboratorium kan även bli aktuellt.
Det finns två alternativ att ta sig till Tovetorp:
1.       Man tar sig direkt till Tovetorp med egen bil. Se till att ni samåker,
meddela detta vid anmälan. Räkna med att resan tar cirka 45 minuter.
Se bifogad vägbeskrivning.
2.       Samling kl. 14.00 vid Ekensbergs grusparkering (vid Lenningsvägnorr om vårdcentralen)
Anmälan senast den 20/9 till Björn Sundblad; 0155-97 545, 070-113 99 55
eller  bjorn.sundblad@gmail.com
Vi subventionerar fikat och vill därför att Ni sätter in 50 kr på vårt bankgiro 5031-6413.