fredag 9 september 2016

PROGRAM HÖSTEN 2016

Resa den 28 september till Tovetorp med föredrag av
prof.Sven Jakobsson
Stockholms universitet om aktuell
forskning inom zoologi vid Tovetorps Forsknings­station.
Anmälan till Björn Sundblad senast 20/9 för samåkning
.

Samling kl 14 på Ekens­bergs grus­parkering (vid Lenningsväg
norr om vårdcentralen) för de som inte tar sig till Tovetorp på
egen hand. Vi börjar med fika kl 15 med föredrag därefter
rundvandring. För fikat insättes 50 kr på Bg 5031-6413
senast 20/9
.

Övriga föredrag äger rum i Olrogsalen på Culturum kl. 13.30.
Efter föredraget dricker vi kaffe utanför Olrogsalen. Pris
inklusive kaffe med bröd 50 kr för medlemmar, gäller
även gäster vid första mötet.
Den 18 oktober: Nils Olander, intendent vid Tekniska
museet, berättar om ”Telekommunikationshistoria från
morse till mobiltelefon”.
Den 15 november: Bo Bjelfvenstam, författare och
TV-producent, berättar om ”Livet och människorna på
Ökna slott, intrigerna och den nya tekniken från och
med år 1842”.
Den 6 december, Bertel Widjeskog, journalist från
Jakobstad berättar om ”Krigsjular i Finland”.

Medlemsavgiften är 175 kr/år.  För hösten är det 100 kr. 
Avgiften sätts in på Bg 5031-6413. Ange Ditt/Era namn.
Medlemmar har företräde till våra resor. Vi är tacksamma
för information om ny adress eller ny mail­adress till Joachim
Lorenzen och Margaretha Bengtsson. Under vår förening på
hem­sidan http/aktivaseniorer.com framgår program och
referat från våra aktiviteter.