tisdag 22 februari 2011

Årsmötet 2011

Tisdagen den 15 februari höll Aktiva Seniorer, trots halkan, ett välbesökt årsmöte i Godtemplargården. Ordf. Christina Söderman hälsade välkommen. Därefter följde årsmötet som leddes av Ramond Gustafsson. Sten-Åke Börjeskog föredrog revisionsberättelsen. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2010 samt att överskottet läggs till kapitalet. Medlemsavgiften för nästa år är oförändrad, kr 175:-/pp.
Till styrelsen 2011 omval av ordförande Christina Söderman.
Övriga ledamöter omval Kerstin Bogne, Per-Åke Sköld, nyval Leif Borehag, styrelseledamöter som kvarstår ytterligare ett år är: Ramond Gustafsson, Gunilla Nystedt och Aina Hansson. Omval av revisor Thor Hallstedt och till revisorsuppleant nyval Ingegerd Åsberg.
Styrelsen utser valberedningen då samtliga avsade sig uppdraget. Ordförande avtackade Gunborg Oddving med en bok, övriga styrelseledamöter, valberedning, revisor och webbmaster tackades med blommor. 

Info om bloggen
Innan årsmötet började informerade Ferdinand om vår hemsida och berättade att bloggsidan är uppbyggd i 3 delar, på vänstra sida görs alla nya inlägg, på övre högra sida finns kontaktinformation ( t.ex adresser till ordf. o.d.) och där under finns till sist arkivet där det finns en förteckning av tidigare inlägg, sorterad efter år/månad/datum och med respektive rubrik. FT nämnde att vår gamla websida http://www.nykoping.aktivaseniorer.com/ inte längre uppdateras och blivit ersatt av denna blogg. Framöver skall det även ordnas en hänvisning till denna blogg på förbundets nationala hemsida.