tisdag 1 februari 2011

100-ord januari 2011

18 januari 2011
Föreningen Aktiva Seniorer (FAS) första föredrag för året hölls av länsjurist Eva Doyle. E D talade bland annat om; när och hur kvinnor fick rösträtt i Sverige, i övriga Norden och även i Världen. E D berörde valarbete, historik, regler och organisation, arbetet samt kuriosa. E D började med en kort historisk återblick av rösträtten i Sverige, där männen fick allmän rösträtt 1909 och kvinnorna först 1921. Nya Zeeland var först i världen att ge kvinnor rösträtt 1893.
E D berörde därpå valet till Riksdagen, valkretsar, valdistrikt, vallokal samt hur länsstyrelsen kontrollerar valsedlar, listor under en och halv vecka efter avslutad röstning.
Frågorna var många och livliga under hela föredraget!

Vid pennan, Christina Söderman