söndag 19 mars 2017

Program våren 2017Föredragen äger rum i Olrogsalen på Culturum kl. 13.30. Efter föredraget dricker vi kaffe utanför Olrogsalen. Pris inklusive kaffe med bröd 50 kr för medlemmar, gäller även gäster vid första mötet.
Den 24 januari ”Polarforskning, logistik och guidning i Arktis och Antarktis”.        Åsa Lindgren forskningssamordnare på Polarforskningssekretariatet samt frilansande guide berättar och visar bilder.
Den 21 februari ”Förtrollad av ädel metall”– med silversmed Anna-Stina Åberg. Hon har bl.a. gjort smycken, sakralt silver till samtliga stift och designat bestick.
Den 21 mars ”Kustorter i Bohuslän under 500 år - från enkla fiskelägen till påkostade fritidssamhällen.” Arkitekt Ann-Mari Westerlind berättar.
Den 25 aprilFranciskanermunkar i Nyköpings kloster”. Lars Viper kyrkoherde i Nyköpings församling talar om Franciskus från Assisi - ekologen, fredsvännen och reformatorn.
Resa den 9 maj till Ericsbergs slott i egna bilar. Guidning kl 14. 00 och därefter fika. Anmälan till Gunilla eller Björn senast den 5 maj samt inbetalning med namn! av 130 kr till Bg 5031-6413 .  Ange om Du har plats i bilen eller åker med någon annan.
Resa den 30 maj till Strängnäs, Mariefred och Hornudden med guidningar, lunch förmiddags- och eftermiddagskaffe. Anmälan från 1 maj till senast den 23 maj till Gunilla eller Björn samt inbetalning av 650 kr till Bg 5031-6413. (Ange Ditt/Era namn.)
Medlemsavgiften 175 kr sättas in på Bg 5031-6413 under januari månad. Ange Ditt/Era namn. Vi är tacksamma för information om ny adress, ny mail­adress samt telefonnummer till Margaretha. Det gäller även nya medlemmar.

Under vår förening på hemsidan http/aktivaseniorer.com samt vår webb    http://asnykoping.blogspot.se  framgår program och referat från våra aktiviteter.