onsdag 22 mars 2017

Kustsamhällen i Bohuslän 21 mars 2017Ann-Mari Westerlind, arkitekt från Nyköping, berättade för Aktiva seniorer om kustsamhällen i Bohuslän och deras utveckling under flera hundra år. Ann-Mari och hennes make Gunnar har genomfört flera inventeringar sedan 1970-talet till nutid. Förutsättningar för orternas läge och deras utveckling illustrerades med antal vackra och beskrivande bilder från samhällen som Grundsund och Fiskebäckskil.  Utvecklingen har främst styrts av fiskets förändring. Detta bottnar mycket i genomförande av EU-beslut.  Samhällen där fisket har försvunnit har omvandlats till fritidsboende med större fastigheter och nyanlagda marinor. Bohus Malmön är ett exempel på denna typ av förändring. Däremot har Hunnebostrand bevarat sin genuina bebyggelse.