lördag 25 februari 2017

Årsmöte 2017 samt Anna-Stina Åberg Den 21/2 hade föreningen årsmöte. Ett drygt 60-tal medlemmar lyssnade på mötesordföranden Ramond Gustavssons genomgång. Under året har föreningen ordnat 8 intressanta föredrag och 3 resor, varav två heldagsresor.  Medlemsavgiften 175 kr är oförändrad. Anders Bengtsson och Bengt Söderbäck valdes till nya styrelseledamöter och övriga i styrelsen är följande Margaretha Bengtsson (ordf.) Aina Hansson, Gunilla Nystedt, Gunilla Borg samt Björn Sundblad. Margaretha avtackade Joachim Lorenzen som har varit med i styrelsen i 6 år och avgående revisorn Tor Hallstedt samt Kerstin Bogne som lämnar valberedningen
  Efter årsmötet berättade Anna-Stina Åberg om sin resa från de första smyckena i kopparplåt som 13-åring till de fantastiska halssmycken och ringar mm i silver hon sedan gjort. Hon visade hur hon tänkt på både funktion och användarvänlighet vid utformning av olika föremål bland annat hennes omfattande produktion/design av bestick respektive sakralt silver. Anna-Stina ser ingen motsättning mellan det yttre livet med vackra flärdfulla föremål och det inre med den religiösa måltiden mm. Från barndomen har hon med sig poesin, uppskattningen av anrika miljöer och vackra föremål samt måltidens gemenskap