fredag 23 mars 2012

Årsmöte samt föreläsning 28 febuari 2012

Den 28 februari höll föreningen Aktiva Seniorer i Nyköping och Oxelösund årsmöte i Godtemplargården. Ett femtiotal medlemmar hade infunnit sig. Först på dagordningen stod parentation över medlemmar som under gångna året avlidit. Liz Egebäck spelade därefter fyra skotska melodier på flöjt.
Ramond Gustavsson valdes till ordförande för årsmötet, vilket han ledde med van hand. Årets överskott går till bland annat ett kommande 15-års jubileum. Joachim Lorenzen valdes in som ledamot i styrelsen. Övriga ledamöter jämte ordförande omvaldes eller har ytterligare ett år kvar av sitt mandat.
Ordförande tackade till sist styrelsen jämte Hjördis Hindsäter för ett gott arbete under gångna året.

Efter Aktiva Seniorers årsmöte äntrade en stor hedersman scenen nämligen områdeschef Bertil Gogman. Han kåserade om sitt liv vid kustbevakningen under 45 år. Men innan vi kom dit berättade BG om sin lust till sjön. Äventyrsböckerna bidrog mycket till detta. Nåväl, 1949 mönstrade BG på som mässkalle med diverse uppgifter ombord. Traden var Nordeuropa. BG kom till Sjömaninstitutet i Oxelösund för att inhämta mer kunskap. Nästa etapp blev Ubåtsskolan i Karlskrona, underbefälsutbildning vid Örlogs-Berga. 1954 finner vi BG som aspirant vid tullkammaren i Nyköping. BG kryddade sitt språk med mustiga sjömansuttryck! Vi hälsar honom varmt välkommen tillbaka för att höra fortsättningen på hans livfulla berättelse!
Vid pennan Christina