måndag 26 mars 2012

20 mars, Skeppsvrakarkeologi

Vid ett välbesökt möte den 20 mars berättade Johan Rönnby, professor och skeppsvraksarkeolog  vid Södertörns Högskola, om några av de sjunkna skatterna i Östersjön. Vår gäst förmedlade på ett medryckande sätt arbetet med sökning efter gamla fartyg. Flera spännande projekt beskrevs; Kaveln (1525), Elefanten (1554), Svärdet (1676), Spöskeppet (1650) samt storheten Mars – Makalös (1564) och inte minst all möda med att lokalisera och katalogisera skeppen. Samtidigt fick vi en historielektion på köpet. Den handlade mycket om Gustaf Wasa. En helt ny värld, både fysiskt under vattnet och tidsmässigt (1525 – 1680), öppnade sig.  Många frågor avslutade en mycket trevlig eftermiddag i Godtemplargården. Man kanske skulle ta en dykkurs.
Vid pennan, pås