onsdag 25 januari 2012

Astronomi eller vår syn på universum

Den 17 januari besöktes föreningen av ständigt påläste Joachim Lorenzen som pratade om: ”Astronomi eller vår syn på universum den senaste tiden”.  Han gläntade på oändligheten och vi var nog med på Copernicus, Tycho Brahe, Kepler och Galilei (det tillhör vår uppväxt-generation) men när Joachim kom in på Römer, Einstein, Eddington och Hubble blev det lite svårare. Ämnet är minst sagt gigantiskt, men intressant, inte minst för att gamla grundläggande teorier ibland omprövas.  Jorden är platt sas det en gång!
Crafoordpriset 2012 går t ex till två forskare som forskat fram att det finns supermassiva svarta hål i mitten av galaxer – upp till flera miljarder solmassor per hål.   Dags för Joachim att reda ut detta nån gång – innan vi slukas!

Föreningen Aktiva Seniorer i Nyköping/Oxelösund
Vid pennan, pås