tisdag 19 april 2016

Jan Trofast om "Innovation och kultur"- Jacob Berzelius. 
 Den 15 mars berättade tekn. dr Jan Trofast om ”Innovation och kultur- Jacob Berzelius – (1779-1848) och hans syn på kunskap och tradition för vetenskapernas framsteg”.  JB föddes i Väversunda, miste tidigt sina föräldrar, studerade på gymnasiet i Linköping och tog vid 23 års ålder läkarexamen i Uppsala. JB hade som mentorer bl a Gahn och Bergman. I Sverige har 20 av de 92 naturliga grundämna upptäckts, varav JB upptäckt 5 nämligen cerium, selen, kisel, zirkonium och torium samt ytterligare 5 av hans medarbetare. JB tillverkade själv mycket av utrustningen i sitt laboratorium, beskrev noggrant sina experiment och publicerat sina resultat via Hisinger och från 1819 genom vetenskapsakademin vars sekreterare han då blev. Cirka 10 000 brev finns bevarade. JB samarbetade med Palmstedt som grundade CTH och även med KTH:s grundare och JB:s djurkemi lade grunden för Karolinska institutet. JB:s noggrannhet, systematik, och höga krav på relevans, klarhet och lättfattlighet i ett kritiskt författarskap är lärdomar som gäller även nu för forskning. Jan har själv genom idogt arbete uppfunnit Symbicort ett astmaläkemedel med inhalator, det läkemedel som nu ge Astra den största årliga intäkten.