torsdag 26 februari 2015

Årsmöte 19 feb. 2015

Tisdagen den 19 februari höll Aktiva Seniorer i Nyköping & Oxelösund sitt årsmöte i Godtemplargården. Ett 40-tal medlemmar var närvarande.
Ordföranden hälsade alla varmt välkomna. Därefter följde årsmötet, som leddes av inlånade Ramon Gustafsson. Christina Söderman fick fortsatt förtroende som ordföranden.  Styrelsen består i övrigt av Margaretha Bengtsson, Joachim Lorenzen, Aina Hansson, Gunilla Nystedt, Björn Sundblad, Bernt Arnmund. Gunilla Borg valdes in i styrelsen. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Slutligen avtackades avgående ledamoten Kerstin Bogne med presentkort och ros, liksom årsmötets ordförande Ramond Gustafsson.