fredag 19 december 2014

Jim Sundberg om Gambia
För drygt ett år sedan bjöd Aktiva Seniorer in Jim Sundberg att i ord och bild berätta om en resa till Island. Detta uppskattades så mycket att han blev tillfrågad igen. Denna gång, 11 dec 2014, var temat för föredraget om natur och kultur i Gambia – ett litet land i Västafrika.
JS reste med en kamrat och deras huvudsyfte med resan var att studera fåglar utefter Gambiafloden. JS började först med en kort beskrivning av förhållandena i landet. En tidigare engelsk koloni, som blev självständigt 1965. Förutom det rika fågellivet som visades gav JS även i bild en god inblick i det sociala livet i Gambia.
Jim Sundberg är en god berättare och fotograf, han är varmt välkommen tillbaka med mer intressanta bilder och föredrag!