måndag 8 september 2014

Höstresan till Ekenäs SlottDen 26 augusti gick föreningens resa till Ekenäs Slott i Östergötland. Väl här tog slottsfogden emot med kaffe och ostfralla innan guidningen började. Uppdelade i två grupper fick vi alla en gedigen inblick i slottets historia. Speciellt uppskattades montern med ett så kallat skomynt från 2:a världskriget, avsett att hjälpa Finland.
Lunchen intogs på Värdshuset Vetterhästen, tidigare tågstation, i Hästholmen. Vi serverades wienerschnitzel och en gudomlig hembakad limpa! Eftermiddagen gjordes ett intressant stopp vid Väversunda Kyrka med en gravsten över bygdens son, Jöns Jakob Berzelius.
Nästa stopp var Naturum vid Tåkern. Även här en utmärkt guidning! Sista resmålet var Svanhals Kyrka – med sin svan som tornspira. Eftermiddags kaffe intogs på närliggande kaffe. En mycket uppskattad utflykt!
Vid pennan Christina