fredag 8 augusti 2014

1999 - 2014, 15-År Aktiva Seniorer Nyköping-Oxelösund


Vi fortsätter med vårt jubileumsprogram under hösten.

OBSERVERA att föredragen är nu på:
TORSDAGAR  klockan 13.30 GODTEMPLARGÅRDEN, V. Trädgårdsgatan 2, Nyköping om inte annat meddelas. På vår hemsida, asnykoping.blogspot.com kan ni läsa mer om vår verksamhet. Tag gärna med en vän, så att vi på det sättet kan locka till oss fler och nya medlemmar! Styrelsen hoppas att med detta program vi skall kunna locka och intressera många! Varmt välkomna hälsar styrelsen!


19 september
15-års fest Odd Fellow huset, klockan 18.00. Se separat inbjudan.
16 oktober
Joachim Lorenzen kåserar om förberedelser och genomförande av den första atlantflygningen med Charles Lindberghs monoplan ”Spirit of St. Louis”.
13 november
Hans-Peter Hermansson, professor emeritus kommer att berätta om Alfred Nobels liv och testamente. Han kommer också att tala om några intressanta Nobelpristagare och vad som motiverat deras pris. Vilken betydelse har vissa upptäkter haft?
11 december
Jim Sundberg kåserar om natur och kultur i Gambia – ett litet land i Västafrika. Jim Sundberg visar bilder och berättar.
26 augusti
Höstens resa går denna gång till Tåkern, Vätterhästen och Ekenäs Slott. Läs mer om inbjudan till resan på baksidan av detta blad.