måndag 4 februari 2013

29 januari 2013, Vincent van Gogh

Aktiva Seniorers första månadsträff den 29 januari.

Inbjuden att tala om ”Vincent van Gogh och jag” var konstnären och läraren Håkan Groop. HG inledde sitt föredrag med en kort resumé över sitt yrkesliv som konstnär och visade även en del bilder på detta.
En av HG:s förebilder för sitt konstnärskap är Vincent van Gogh.
VG föddes i Holland 1853 i en familj med anor från 1500-talet, vars manliga medlemmar var antingen konstnärer eller präster. HG ger med hjälp av bilder en gripande berättelse över ett egenartat livsöde fyllt av dramatik och tragik.
VG:s tid som utövande konstnär varade inte mer än ett tiotal år. Under VG:S livstid såldes endast en enda tavla!

Vid penna Christina