måndag 7 januari 2013

Medlemsavgift 2013

Medlemsavgiften är Kr 175:-/p.p./år och insättes på:
Bankgiro nr. 5031-6413 senast slutet februari 2013